Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Romeo får nu två val: Fortsätta förskolan i Övis eller börja första klass i annan skola

Från 2018
Uppdaterad 09.08.2018 15:04.
nadia boussir
Bildtext Nadia Boussir och hennes man får nu välja mellan att deras son fortsätter i Vasa övningsskolas förskola eller att han börjar första klass i Vikinga skola.

På onsdagen träffades föräldrarna till den pojke, som i våras nekades plats vid Vasa Övningsskola, och representanter från Vasa Övningsskola och Vasa stad för att hitta en lösning på var pojken ska börja skolan på måndag.

Romeo har gått förskolan vid Vasa Övningsskola, men i maj fick hans familj beskedet att han inte får börja ettan i skolan. Sen dess har inget hörts från skolan och Romeos mamma Nadia Boussir berättar att sommaren har varit en enda lång väntan på svar.

- Det skulle ha besparat oss ganska mycket trubbel, gräl och tårar om vi i maj skulle ha fått höra att det är okej att Romeo fortsätter ett år till i förskolan och så ser vi sen, säger Nadia Boussir.

Istället fick familjen höra av Övningsskolans ledande rektor att de ska avvakta.

- Nu har vi avvaktat hela sommaren. Tills nu när det är två vardagar innan skolan börjar och vi vet fortfarande inte vart han ska gå.

Romeo har haft en hjärntumör och har därför vissa följdsjukdomar som gör att han behöver extra stöd i skolan.

När han gick på dagis fick han förlängd läroplikt för att ha möjligheten att gå två år i förskola om det skulle behövas.

På vårvintern tyckte ändå Romeos föräldrar att det skulle vara bäst för hans eget välmående att han flyttas upp till ettan.

Fortsätta förskolan eller börja första klass i annan skola

Vid mötet på onsdagen fick familjen två alternativ att välja på.

Förslaget från Vasa Övningsskola, där Romeo har gått i förskolan, är att han ska gå ett år till i förskolan med hänvisning till hans förlängda läroplikt.

Om han flyttar till en annan skola nu blir allting nytt och det kommer att påverka honom psykiskt.

Romeos föräldrar hade önskat att han skulle ha kunnat börja skolan i år för att han skulle få gå tillsammans med de barn han lärt känna tidigare.

- Jag vet att han kanske skulle ha det pedagogiskt sett bättre i en annan skola. Vid Övningsskolan känner vi oss väldigt ovälkomna. Men där finns Romeos bröder. Där finns också barn och vuxna som kände honom innan han blev sjuk och miljön är bekant.

- Om han flyttar till en annan skola nu blir allting nytt och det kommer att påverka honom psykiskt.

Stadens förslag är att Romeo börjar första klass i Vikinga skola på måndag.

- Det är jättetrevligt att han tas emot med öppna armar i Vikinga skola. Vi känner inte till den skolan, men vi har bara hört gott om den, säger Boussir.

Övningsskolan står fast vid beslutet om tvåårig förskola

Fritjof Sahlström, dekanus vid Åbo Akademi som ansvarar för Vasa Övningsskola, beklagar att ett barn och en familj har hamnat i kläm så som Romeos familj har gjort.

- Hela det här är en väldigt olycklig situation. Det är synd att barn och föräldrar kommer i kläm när system och processer behöver redas ut och förbättras. Dessvärre är det vad som delvis har hänt här, säger Fritjof Sahlström.

Professor Fritjof Sahlström
Bildtext Fritjof Sahlström, dekanus vid Åbo Akademi, beklagar att ett barn och en familj hamnat i kläm.
Bild: Jens Berg

Sahlström menar att allt började när familjen på vårvintern ändrade sin uppfattning och ville att Romeo skulle börja på ettan till hösten istället för att gå ett år till i förskolan.

- Den initiala bedömningen var att det är lämpligt med en tvåårig förskola och den bedömningen står vi fast vid. Vi är inte av den uppfattningen att det just nu skulle vara rimligt eller lämpligt med skolstart. Det är kring den här frågan oenigheten har uppstått.

”Utgångspunkten är vad som är bäst för barnet”

Sahlström anser inte att Vasa Övningsskola diskriminerar elever.

- Men jag är helt säker på att vi från Övningsskolans och Åbo Akademis sida kan ha anledning att se oss själva i spegeln och fundera på vilka sätt vi kan anpassa vår verksamhet så att den är så inkluderande som möjligt.

Sahlström påpekar ändå att man på Övningsskolan måste vara helt säkra på att de har den kompetens och resurser som krävs för att ta emot ett barn.

- Här framstår vi som att vi är en stor och rik skola som godtyckligt säger nej till sådant som inte passar, det är inte så. Utgångspunkten för oss har hela tiden varit och är fortfarande vad som är bäst för barnet.

Familjen har nu alltså två alternativ att välja mellan. Övningsskolans förskola eller första klass i Vikinga skola.

Och Vasas skoldirektör Marianne West välkomnar Romeo till Vikinga.

- Våra skolor är vana vid att ta emot elever med olika behov, säger Marianne West.

”Finns inga garantier för att de inte sparkar ut honom igen”

Om familjen väljer Vasa Övningsskola är framtiden enligt Boussir oviss.

- Det finns ju inga garantier för att de inte om ett år sparkar ut honom igen, säger Boussir.

Sahlström vill inte i det här skedet uttala sig om nästa höst.

- Om de väljer att Romeo ska börja i Övningsskolans förskola ska vi först se till att vi får en bra och fungerande dialog. Att familjen känner att skolan, trots att man nu upplever sig ifrågasatt, har förtroende för familjen. Sen kommer den pedagogiska verksamheten att utreda och skapa förutsättningar för skolstart, säger Sahlström.

Inga öronmärkta pengar

Övningsskolor tilldelas inte öronmärkta resurser för barn med specialbehov.

När frågan om Romeos skolgång uppstod i våras vände sig Vasa stad till Undervisningsministeriet för att få svar på frågan om vem som ska betala för de extra kostnader som uppstår för ett barn med specialbehov vid en övningsskola.

Undervisningsministeriet svarade då att universiteten själva kan bestämma hör de fördelar de resurser som de har fått och det finns inget som hindrar dem från att ordna undervisning också för barn med specialbehov.

- Den samlade bild som svaret från Undervisningsministeriet ger är att det sätt på vilket Övningsskolan nu har agerat här motsvarar det normala sätt på vilket övningsskolor agerar. Och det kan man förstås har olika synpunkter på. Är det rätt eller fel, borde resursfördelningen och sättet att tänka kring det sätt på vilket övningsskolorna ska finansieras och resurseras ändras, borde uppdraget ända? Det tycker jag är en väldigt välkommen och viktig debatt, säger Sahlström.

Skoldirektör: Stadens skolor har bättre möjligheter att ta emot barn med särskilda behov

West gör bedömningen att stadens skolor har bättre möjlighet att ta emot barn med särskilda behov än vad Övningsskolan har.

- Vi har erfarenhet att ta emot de här eleverna. Vi har haft många elever integrerade i den allmänna undervisningen. Beredskapen är nog bättre. Om det beror på finansieringen eller synen att försöka ordna det på bästa sätt kan jag inte svara på.

Marianne West, skoldirektör i Vasa.
Bildtext Skoldirektören Marianne West säger att stadens skolor har bättre möjligheter att ta emot barn med särskilda behov än Övningsskolan.

Också West beklagar hela processen.

- På våren lovades vårdnadshavarna att Romeo skulle få börja Övningsskolan. Följande vecka skickade Övningsskolan in ett besvär till Regionförvaltningsverket och det tycker jag inte är det mest lyckade sättet att behandla en fråga gällande en elevs skolgång, säger West.

Både Övningsskolan och familjen har lämnat in besvär

När Vasa Övningsskola i våras meddelade att Romeo inte får gå där lämnade familjen in ett besvär till Regionförvaltningsverket.

- Det här är en personlig grej för oss och det här gör vi för vårt barns bästa. Vi vill absolut inte att något annat barn ska hamna i det här, säger Boussir.

Vi vill absolut inte att något annat barn ska hamna i det här.

― Boussir

Vasa Övningsskola har också lämnat in ett besvär till Regionförvaltningsverket eftersom de motsätter sig Vasa skoldirektörs beslut att Romeo ska gå i skolan.

- En av föräldrarnas vikigaste uppgift är att stå upp för sina barn och försöka skapa de, som de uppfattar det, allra bästa förutsättningarna för dem, säger Sahlström.

Båda besvären behandlas som bäst och Thomas Sundell, jurist på Regionförvaltningsverket, säger att beslut om besvären kommer att fattas inom augustimånad.

Uppdaterad 15.00 med detaljer om övningsskolornas finansiering.

Diskussion om artikeln