Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Myndighet: Att det blir så varmt i en glasskiosk att man svimmar kunde vara polisärende

Från 2018
En glass på strut.
Bildtext Bilden är inte kopplat till fallena.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Yle Västnyland berättar om arbetsförhållanden i glasskiosker i Västnyland där minderåriga bland annat förväntas arbeta upp till tio timmars dagar utan paus och i en temperatur på närmare 50 grader. Det här är saker som bryter mot lagen, menar Ulf Wikström som är inspektör på Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Till Regionförvaltningsverkets ansvar hör bland annat att bevaka att arbetsmiljöerna i regionen uppfyller reglerna för vad som anses sunt och tryggt.

"Tala först med arbetsgivaren"

Wikström berättar att det förekommer att arbetstagare är i direkt kontakt med dem vid olägenheter på arbetsplatsen. Han säger ändå att det är viktigt att ta upp ärendet med arbetsgivaren i första hand.

- Ifall problemet inte åtgärdas brukar arbetstagarna vara i kontakt med oss, berättar han.

Först och främst försöker Regionsförvaltningsverket finna lösningen på eventuella olägenheter genom att vara i kontakt med arbetsgivaren.

Person som villa huvudet över korsade armar.
Bildtext Om det känns jobbigt att tala med arbetsgivaren kan en förälder följa med. Personen på bilden är inte kopplad till fallet.

Om det ändå inte sker någon förbättring så gör man en inspektion och vid allvarliga brister som kan innebära säkerhetsrisker kan man ge tillfälligt användningsförbud.

I grava fall kan det bli aktuellt med en polisutredning.

50 grader alldeles för hett

När det gäller fallet med Anna som svimmade till följd av värmen i glasskiosken kunde det ha varit aktuellt att kontakta polisen, menar Wikström.

- Det skulle ha varit på sin plats med en mera ingående utredning gällande arbetsförhållandena och kanske rentav ett polisärende, säger han.

Termometer.
Bildtext När temperaturen stiger över 33 grader måste man ta till åtgärder.
Bild: CC

Överlag är en temperatur på närmare 50 grader inte acceptabelt säger han.

- Det är nog alldeles för extremt. Redan om temperaturen överskrider 33 grader så bör man se över möjligheter till avkylning eller pauser så att man får dricka vatten och komma ifrån hettan en stund.

Ska inte ha negativa följder

Wikström förstår att det kan kännas obehagligt för en ung person att diskutera med arbetsgivaren. Då kan man be till exempel en förälder att delta i diskussionen.

Arbetstagaren ska också känna att det är tryggt att vända sig till Regionförvaltningsverket.

Man och telefon,
Bildtext Det ska kännas tryggt att vända sig till myndigheter för hjälp.
Bild: Creative Commons / Jan Vašek

- Det att man kontaktar oss eller någon annan myndighet för en utredning ska inte ha några negativa följder.

- Om en arbetsgivare behandlar en arbetstagare sämre eller rentav säger upp någon på grund av det så gör arbetsgivaren sig skyldig till lagbrott, förklarar Wikström.

Vill ligga i tiden

På Regionförvaltningsverkets webbplats finns e-postadresser och telefonnummer listade för den som söker rådgivning.

Wikström säger att de funderat över plattformer att nå unga bättre.

- Vi vill ligga i tiden så vi finns till exempel också på Facebook. Det har varit ett allmänt önskemål att vi är aktiva på sociala media, säger han.

Kylskåp och mikro ska finnas

Wikström reagerar även på övriga saker som Anna och Sofia berättar om.

Han säger till exempel att arbetstagarna bör ha tillgång till såväl ett kylskåp för att förvara mat som en mikrovågsugn eller dylikt för att värma upp maten.

Potatissallad med vårlök och bacon i salladsskål av metall.
Bildtext Det ska finnas någonstans att värma maten och förvara den.
Bild: Paolo Palumbo

Ingetdera fanns i glasskiosken där Anna arbetade. Dessutom vore också en stol på sin plats.

- Om man utför stående arbete ska man ha möjlighet att sätta sig en stund då ruljansen inte är så stor, säger han.

Matpaus vid 4,5 timmars arbetsdag

Att endast ha en kort paus som är avsedd för toalettbesök är inte heller tillåtet.

- Enligt lag ska unga arbetstagare ha en matpaus ifall arbetsdagen är längre än 4,5 timmar. Man ska också få avlägsna sig för att besöka toaletten vid behov.

- Om det inte finns någon annan lösning får man lägga upp en lapp att man är tillbaka om ett ögonblick, säger Wikström.

Men det är inte lagligt att begränsa toalettbesöken till ett per dag, understryker Wikström.

Tydliga regler kring ungas arbetstider

Reglerna gällande arbetstider för minderåriga är också klara menar Wikström. Maxlängden är åtta timmar och sju timmar under skolåret.

Under dagar då arbetstagaren också är i skolan får arbetsdagen högst vara två timmar och det totala antalet tillåtna arbetstimmar under en vecka under skolåret är tolv.

Arbetsgivaren har rätt att tillfälligt be arbetstagaren stanna en timme längre på arbete men det ska vara ett undantag och inte något som är satt i system. Arbetstagaren har då också rätt att tacka nej.

Vid fall av övertid är också arbetstagaren berättigad till extra ersättning.

Rinnande vatten ändamålsenligt

I Annas kiosk fanns det inte tillgång till rinnande vatten. Wikström säger att det enligt lag ska finnas tillgång till drickbart vatten på arbetsplatsen eller i dess omedelbara närhet.

Han menar att det även vore praktiskt med tillgång till vatten i en glasskiosk då skoporna ska sköljas.

Veden hinta
Bildtext Det skulle vara bra med vatten i kiosken för att skölja kärl menar Ulf Wikström.
Bild: Sasha Silvala / YLE

- De måste rengöras då man byter glassort så då handlar det om logistik att få vattnet till kiosken. Då skulle vara ändamålsenligt att ha rinnande vatten i kiosken eller i dess närhet, konstaterar han.

Få anmälningar om glasskiosker

Wikström säger att regionförvaltningsverket årligen får enstaka anmälningar gällande arbetsförhållanden i glasskiosker men att de inte på något sätt är utmärkande.

De hade nyligen ett projekt där de granskade glasskioskerna noggrannare men då gällde missförhållandena främst annullerade arbetstider.

Åskregn i Borgå. En cykel och en moped.
Bildtext Också vid regn ska man få lön.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

- Det var en sommar som regnade bort så det förekom fall där arbetstillfällena blev färre, berättar han.

Det var också något som Sofia råkade ut för. Arbetstagaren är ändå berättigad till den lön som man avtalat om.

- Det finns undantag till exempel vid en brand eller naturkatastrof, men regn faller inte inom den kategorin, säger Wikström.

Diskussion om artikeln