Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Långtidsarbetslösa vill ha jobb och inte subventionerade snuttjobb: "De säger att jag gjort ett bra jobb men ändå får jag bara jobba i åtta månader"

Från 2018
Uppdaterad 10.08.2018 13:34.
En kvinna sitter vid ett bord med en kaffekopp i händerna. Kvinnans ansikte syns inte på bilden.
Bildtext Arkivbild. Kvinnan på bilden har inget att göra med kvinnan i artikeln.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Systemet med lönesubvention som ger långtidsarbetslösa tillfälliga jobb får kritik – kontraktet tar slut efter åtta månader oberoende av hur den arbetslösa har utfört jobbet och om hen vill fortsätta eller inte.

Långtidsarbetslösa kan få tillfälliga jobb inom till exempel Vasa stad för att de ska ha lättare att komma in i arbetslivet igen.

En långtidsarbetslös kan söka om ett jobb med lönesubvention. Då får arbetsgivaren ett bidrag från staten, genom arbets- och näringsbyrån (TE-byrån).

Arbetslös i 300 dagar

För att få ansöka om ett jobb med lönesubvention måste man ha fått arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten (FPA) i 300 dagar.

De arbetslösa som hör till något fackförbund får pengar från facket i 400 dagar innan de börjar få pengar från FPA.

De som kan ansöka om jobb med lönesubvention har varit arbetslösa mellan 300 och 1000 dagar. Totalt finns det 915 sådana personer i Vasa just nu.

Anonym arbetslös
Bildtext Arkivbild. Kvinnan på bilden har inget att göra med kvinnan i artikeln.
Bild: Tiina Karjalainen

Monika, som egentligen heter någonting annat eftersom hon vill vara anonym, har varit anställd inom Vasa stad i åtta månader och hon berättar att hon gärna skulle ha fortsatt jobba.

- De säger att jag har gjort ett bra jobb, men ändå får jag bara jobba i åtta månader.

När Monika hade jobbat sina åtta månader tog hennes kontrakt slut i våras och en annan långtidsarbetslös kommer att ta över. Monika hoppas på att hon ska få hoppa in som vikarie på arbetsplatsen nu och då.

Leder ingen vart

Monika tycker inte om att jobbet bara är åtta månader och sen åker man ut. Hon tycker inte att jobbet leder någon vart och att det känns meningslöst att hon måste börja om från början hela tiden.

- Jag har förstått att staden vill anställa så många som möjligt, men när man en gång har fått ett jobb vill man att det ska leda någonvart.

När man en gång har fått ett jobb vill man att det ska leda någonvart.

Monika har aldrig haft en fastanställning trots att hon har både en examen från universitetet och en yrkesexamen. Hon har inte heller varit sjukskriven.

Under de senaste fem, sex åren har hon varit mer arbetslös an anställd.

- Vi försöker anställa så många som möjligt som har varit arbetslösa länge, säger Jaana Oba som är arbetskraftsplanerare på Vasa stad.

Uppdatera sig

Oba säger att man vill att den arbetslösa som har varit länge borta från arbetslivet ska, tack vare en kortare anställning, få uppdatera sina yrkeskunskaper och påminnas om hur det är att vara i arbetslivet.

- Vi hoppas att de, efter att ha jobbat hos oss, ska kunna få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden.

Jaana Obe, arbetskraftsplanerare på Vasa stad.
Bildtext Jaana Oba, arbetskraftsplanerare.
Bild: Yle/Anna Ruda

Enligt reglerna får en arbetslös pengar från sitt fackförbund i 400 dagar och sedan från FPA i 300 dagar. Efter att den arbetslösa har varit anställd i åtta månader börjar dagarna räknas på nytt.

Oba berättar att Vasa stad nu har knappt 90 anställda med lönesubvention och staden får mellan 30 och 50 procent av lönekostnaderna täckta av lönesubventionen.

- Jag tror att både staden och den arbetslösa vinner på det här systemet.

Större chans till fortsättning inom privata sektorn

Juha Nummela, t.f. direktör för TE-byrån i Österbotten, tycker att lönesubventionsmodellen är bra i sig och även det att Vasa stad utnyttjar den.

- Den ger möjlighet att höja sin egen kompetens för att sedan vara attraktivare ute på arbetsmarknaden, säger Nummela.

Men Nummela påpekar också att statistiken visar att ifall man är anställd vid en stad eller kommun via lönesubvention, är sannolikheten låg för att få fortsätta.

- Av den enkla orsaken vill vi förstås att kunderna söker sig ut till privata sektorn.

Juha Nummela, t.f. direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå.
Bildtext Juha Nummela, t.f. direktör för TE-byrån i Österbotten.
Bild: YLE/Markus Bergfors

TE-byrån, Vasa stad och Vasa Settlementförening har också ett gemensamt projekt där man jobbar för att få ut de arbetslösa till den privata sektorn.

Nummela säger att i ett fall som Monikas är hans förslag att man kontaktar TE-byrån, som sedan kan styra en vidare till Settlementföreningen.

Drömmer om mer pengar

Alla 915 personer på Obas lista skulle hon inte kunna anställa, men om pengarna fanns skulle hon gärna anställa fler.

- Men det är bara en dröm, vi har inte pengar för det.

Staten använder både piska och morot när det gäller att hitta jobb till de långtidsarbetslösa.

Lönesubventionen är moroten och piskan är att städer och kommuner måste böta för varje långtidsarbetslös som bor i kommunen. För Vasas del blir böterna mellan 300 och 400 000 euro per månad.

Artikeln uppdaterad 10.8 kl. 10:45 med kommentarer av Juha Nummela från TE-byrån i Österbotten.

Diskussion om artikeln