Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Frivillig kommunsammanslagning på Åland strandade

Från 2018
Viveka Eriksson, fullmäktigeordförande i Finström.
Bildtext Viveka Eriksson, fullmäktigeordförande i Finström.

Det blev ingen frivillig kommunsammanslagning av de åländska kommunerna Finström, Geta och Sund. Kommunfullmäktige i Geta beslöt sig efter omröstning för att lämna förhandlingarna gällande ett samgångsavtal.

Det var fullmäktigeledamöterna Anders Jansson och Gunnel Henriksson som lämnade in en motion om att Geta kommun skulle avsluta arbetet med samgångsavtalet med Finström och Sund.

De motiverade sin motion bland annat med att de tre kommunerna inbördes är för ojämnlika både till storlek och befolkningsmängd och de menade att Geta som är minst skulle bli förlorare och gå miste om möjligheter till inflytande i den nya kommunen.

Med rösterna 4 mot 2 godkände fullmäktige motionen.

- Geta kan inte fortsätta som i dag, kommunen är för liten för att klara sig själv. Däremot tror jag inte att en sammanslagning med Finström och Sund är tillräckligt bra, säger Anders Jansson.

Ville vänta på enkätsvar

Marianne Asp-Gottberg var en av de två fullmäktigeledamöter som röstade för att Geta skulle fortsätta samarbetet med Finström och Sund.

- Jag ville att vi skulle avvakta en enkät som invånarna skulle få svara på, säger Gottberg.

Kommunkansliet i geta, en vit stenbyggnad med svart tak.
Bildtext Kommunkansliet i Geta
Bild: Malin Lundberg/Ålands Radio

Landskapet har ett eget förslag

Viveka Eriksson är fullmäktiges ordförande i Finström och hon har lett den styrgrupp som jobbat med att ta fram ett samgångsavtal för Finström, Geta och Sund.

- Jag tycker förstås att det är tråkigt att Geta fattat det här beslutet, säger Viveka Eriksson.

Styrgruppen frågar nu kommunstyrelserna i Finström och Sund om de vill fortsätta diskutera en samgång. Ett annat alternativ är att lägga samgångsplanerna på is i väntan på den kommunstrukturreform som Ålands landskapsregering driver.

I landskapsregeringens förslag ska Finström, Geta, Sund, Saltvik och Vårdö slås samman.

Text: Emma Lindvall, Eva Nyberg, Malin Lundberg

Diskussion om artikeln