Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Över 70 procent av finländarna sover gott om natten

Från 2018
Man som sover
Bild: Mostphotos

Majoriteten av finländarna i arbetsför ålder upplever att de har en relativt bra sömnkvalitet, visar ny forskning som följt med knappt 5 000 finländare under en tidsperiod på 36 år.

Även om tillfälliga sömnbesvär verkar bli vanligare, upplever ändå de flesta att de i allmänhet sover bra, säger Arbetshälsoinstitutets biträdande överläkare Christer Hublin.

– Forskningsresultatet är en positiv nyhet med tanke på de många sambanden mellan sömn och hälsa.

Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet står bakom studien och de som deltog i undersökningen fick svara på frågor hur de sover och upplever den egna sömnkvaliteten totalt fyra gånger under studiens gång, närmare bestämt åren 1975, 1981, 1990 och 2011.

Resultaten visar att bara en liten del har en permanent dålig sömnkvalitet. En halv procent svarade att de sover dåligt eller ganska dåligt vid varje mättidpunkt. 71 procent uppgav däremot att de sover bra eller ganska bra i varje enkät.

De som deltog i studien var födda mellan 1945 och 1957, och var alltså kring 24 år när studien påbörjades.

Andra metoder ger andra resultat

Resultaten från forskningen skiljer sig från tidigare sömnstudier främst på grund av att forskarna den här gången följt samma människor under hela tidsperioden, till skillnad från tidigare forskning där man följt olika människor och använt andra mätinstrument.

På det här sättet är forskningsresultaten stabilare, menar Christer Hublin.

Nu frågade forskarna också hur sömnkvaliteten upplevs i allmänhet, då tidigare studier i stället har fokuserat på sömnlöshetssymptom under den föregående månaden.

– Tillfälliga sömnlöshetsbesvär är ganska vanliga hos befolkningen och därför kan de på kort sikt förekomma hos människor som i ett längre tidsperspektiv upplever att de sover gott, säger Jaakko Kaprio som är professor vid Helsingfors universitet.

Hublin lyfter ändå upp att en betydande del av befolkningen fortfarande sover dåligt.

– De här människorna behöver hjälp och vård, säger Hublin till STT.

Tydligt samband mellan depression och sömnsvårigheter

Förutom den allmänna sömnkvaliteten, studerade forskarna också sömnkvaliteten i relation till ålder och hälsoproblem.

De deltagare som sov sämst hade ofta också hälsoproblem. Särskilt sambandet mellan depression och sömnsvårigheter var tydligt.

Precis som tidigare forskning visat verkar det som att sömnkvaliteten även försämras något med åldern.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Sleep Research.

Diskussion om artikeln