Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Inget samband mellan HPV-vaccin och autoimmuna sjukdomar

Från 2018
HPV-vaccin ges till alla lågstadieflickor i Finland.
Bild: Lehtikuva

Det finns inget samband mellan HPV-vaccin och förhöjd risk för flickor att drabbas av autoimmuna sjukdomar. Det visar en undersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd THL som har publicerats i vetenskapstidskriften Vaccine.

Man granskade 38 olika autoimmuna sjukdomar och kom fram till att HPV-vaccinerade flickor mellan 11 och 15 år inte har en förhöjd risk att insjukna, jämfört med ovaccinerade flickor i samma åldersgrupp.

– Studien stärkte förtroendet för HPV-vaccinets säkerhet, säger överläkare Hanna Nohynek vid THL.

Samtidigt är det enligt Nohynek ett problem att flera av de sjukdomar som granskades är väldigt sällsynta; antalet fall var alltså för få för att kunna göra statistiska analyser och dra några slutsatser.

– En längre uppföljningstid ökar chanserna att upptäcka flera sjukdomsfall så ytterligare forskning behövs.

Undersökningen visar ändå på en bra riktning, tycker Nohynek.

– Om sjukdomarna skulle ha ökat signifikant, skulle det utan tvekan ha märkts.

HPV-vaccinet erbjuds gratis till åldersgruppen 11–12 år för att bekämpa livmoderhalscancer. Hittills har ungefär hälften av de berättigade tonårsflickorna i Finland vaccinerat sig.

I den aktuella studien har man beaktat alla flickor som fick vaccinet mellan åren 2013–2015 i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Läkare: Viktigt med grundlig utredning vid symptom

Undersökningen gjordes eftersom det tidvis uppstått debatt kring HPV-vaccinets säkerhet.

Läkemedelsövervakaren Fimea tog under en tioårsperiod emot kring 300 skadeanmälningar gällande HPV-vaccinet. Fyra av fem fall klassades som icke-allvarliga.

Främst har symptom som till exempel trötthet, svindel, andningssvårigheter eller andra reaktioner på vaccineringen rapporterats.

I sociala medier har det också cirkulerat misstankar om att vaccinet skulle ha orsakat kronisk trötthetssyndrom, eller POTS, hos ett flertal flickor.

– För de här sjukdomarna finns det nödvändigtvis ingen enighet gällande vilka sjukdomar det handlar om och hur de borde diagnostiseras, säger Nohynek och påminner om att fallen borde utredas grundligt innan man kan koppla sjukdomen till vaccinet.

– Att människor får symtom efter att de vaccinerat sig betyder inte direkt att det skulle bero på vaccineringen, utan det borde undersökas noggrant och tas i beaktande andra möjliga orsaker.

Den ursprungliga artikeln Suomalainen tutkimus: Tyttöjen HPV-rokote ei lisää riskiä sairastua autoimmuunisairauksiin – tutkimusta jatketaan varmuuden saamiseksi är skriven av Meeri Niinistö/Yle Uutiset.