Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ska Åbo få ett nytt musikhus i alla fall?

Från 2018
Åbo konserthus i Aningaisbacken.
Bildtext Åbo konserthus
Bild: Yle Åboland

I stadsstyrelsen i Åbo i går fördes också en lång diskussion om konserthusets framtid.

Den senaste utredningen som gjorts visar att prislappen för en grundläggande renovering, som konserthuset kräver, är betydligt större de ursprungliga uträkningarna.

Därför har man valt att utreda möjligheterna för att istället bygga ett nytt musikhus. Det här är något som Åbo filharmoniska orkester hoppas på.

Konserthuset fyller inte dagens behov

I orkestern ingår i dag mycket fler musiker än då konserthuset byggdes, så orkestern skulle bland annat behöva en större scen än den som i dag finns i Konserthuset.

Akustiken måste också uppgraderas och det behövs också nya utrymmen för orkestern att öva i. I konserthuset finns i dagsläget heller inte plats för alla nödvändiga funktioner.

Ärendet bordlades på måndagens möte och kommer att behandlas igen under nästa stadsstyrelsemöte.

Diskussion om artikeln