Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inget eftis i den egna skolan gör vardagen krånglig för förstaklassaren Erin i Borgå

Från 2018
bild på skor
Bild: Sandra Crawford/Yle

Eleverna i Grännäs skola får klara sig utan eget eftis i år också. Intresset är för lågt, säger Borgå stad. Men föräldrar säger att de aldrig ansökt eftersom de från staden fått höra att eftis inte ordnas i Grännäs.

Gloria och Henrik Bagge bor i Fagersta i Borgå. Den här veckan börjar deras dotter Erin på ettan i Grännäs skola.

– Redan i våras funderade vi på var Erin ska gå i skola eftersom det inte har ordnats eftis i Grännäs skola förut. Men eftersom skolan har byggts ut och min man har gått där så tänkte vi att det är klart att hon också ska gå där, säger Gloria Bagge.

Efter att beslutet var fattat ringde hennes man till Borgå stads eftiskoordinator för att fråga om det fanns en möjlighet till eftis i Grännäs skola.

Då var svaret att det inte ordnas eftis i Grännäs eftersom det inte finns intresse.

– Eftersom vi genast fick svaret att det inte ordnas så lämnade vi inte heller in någon skriftlig ansökan. Vi tänkte att det inte var någon idé med det, säger Bagge.

Åker buss till centrumeftis

Under sommaren funderade paret Bagge på hur de skulle fixa Erins eftermiddagar efter skolans slut. Alternativet var eftis i Vårberga skola, eller Konstikas som finns i Gamla stan nära Gloria Bagges jobb.

– Vi ansåg att det är bäst att hon kommer till Konstikas eftersom hon då finns nära mig och jag kan hämta henne efter jobbet.

Lösningen innebär samtidigt att Erin måste åka buss i ungefär 20 kilometer in till centrum två gånger i veckan och sedan gå till Konstikas i Gamla stan från busstationen.

Karta över Grännäs och Borgå centrum
Bild: Yle

Gloria Bagge berättar att någon vuxen alltid måste följa Erin från bussen till eftis.

– Vi tränade vägen i somras och den är ganska farlig. Jag tänkte flera gånger att jag aldrig kommer att låta henne gå här ensam, säger Bagge.

En annan familj i Seitlax är i samma sits, och familjerna har nu löst problemet så att de turas om med att följa barnen till och hämta dem från eftis.

Bagge säger att arrangemanget är krångligt och en ganska stor sak för en sjuåring.

– Det är en sak som borde vara så lätt, att hon bara skulle få stanna på skolan som det är på de flesta andra ställen i Borgå. Det går men det känns ganska tungt. Jag märkte nog att hon var ganska fundersam.

Stora kostnader för skjutsar

Barn som går i eftis har inte rätt till skolskjuts. Eftersom det inte ordnas eftis i skolan där familjen Bagges dotter går är det familjen själv som betalar för skjutsen in till centrum.

Gloria Bagge säger att det blir ganska stora kostnader för familjen.

– Jag vill inte skuldbelägga någon eller skälla på någon, men jag vill gärna berätta om problematiken. Hoppas vi i framtiden får eftis till Grännäs, säger hon.

Artikeln fortsätter efter faktarutan.

Eftisverksamheten i Borgå

  • Morgon- och eftermiddagsverksamheten styrs av lagen om grundläggande utbildning.
  • Det är frivilligt för kommunerna att ordna eftisverksamhet. Barnet har ingen subjektiv rätt till eftisverksamhet.
  • Kommunen fastställer hur verksamheten ordnas och hur många barn som kan delta per år. I Borgå har bildningsnämnden fastställt riktlinjerna.
  • Eftisverksamheten i Borgå arrangeras av tredje sektorn, till exempel Hem och skola. Men utbildningstjänsterna vid Borgå stad ansvarar för koordineringen.
  • Elever som deltar i eftisverksamhet har inte rätt till skolskjuts.
  • I Borgå har ungefär 550 barn fått en eftisplats för läsåret 2018-2019. Familjerna har fått information om besluten via Wilma och per post i april.
  • Sammanlagt arrangeras 16 eftisar av sju olika aktörer i Borgå det kommande läsåret. Dessutom ordnar Borgå konstskola (Konstikas) eftermiddagsverksamhet för cirka 90 barn.
  • Borgå stad stöder eftisarrangörerna både ekonomiskt och med sakkunnigtjänster.

Källa: Anne Lindholm, eftiskoordinator vid Borgå stad
Mer information finns på Borgå stads webbplats

I en intervju för Yle Östnyland förra veckan sa eftiskoordinator Anne Lindholm vid Borgå stad att det inte ordnas eftis i Grännäs skola eftersom det inte har kommit in några förfrågningar.

En del familjer, som familjen Bagge i Fagersta, har ändå aldrig lämnat in en ansökan eftersom de fått veta att det inte blir något eftis i närskolan.

Nu används bristen på ansökningar som ett argument för att inte ordna eftis i Grännäs.

Visst går det, men det är ett krångligt arrangemang. Det känns ganska tungt

Gloria Bagge

Yle Östnyland kontaktar Lindholm på nytt för att fråga hur det egentligen ligger till. Hon väljer att svara på reporterns frågor per mejl.

– Ansökningstiden inföll i januari och februari. Under våren konstaterades tillsammans med rektorn för Grännäs skola att intresset har varit lågt. Samtidigt konstaterades att fler ansökningar ännu kan lämnas in, skriver Lindholm.

Informationen om eftisverksamheten har publicerats på Borgå stads webbplats och i Wilma.

– Jag ser det som att man från stadens sida gjort allt för att få information till vårdnadshavarna gällande ansökan till eftis.

För få barn

Enligt Anne Lindholm är det viktigt att familjerna förbinder sig till eftisplatsen för hela läsåret. Om det visar sig att det finns tillräckligt med intresserade i en skola kartläggs möjligheterna.

– Man räknar med cirka 10–12 barn i gruppen för att det ekonomiskt ska vara lönsamt att grunda ett eftis. Antalet uppnåddes inte för Grännäs del, skriver Lindholm i sitt e-postsvar.

Om det visar sig att ett eftis inte grundas på grund av för få ansökningar kan familjerna erbjudas plats på ett annat eftis, precis som familjen Bagge.

15.8.18 Nickby förlorar bankkontor och Robi Nyman ger festfixartips

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln