Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Övergången till HD i marknätet äventyras på grund av DNA:s besvär

Från 2018
Logotyper för Yles HD-kanaler
Bild: Yle

De finländska tv-aktörernas gemensamma övergång till HD i marknätet äventyras eftersom DNA har besvärat sig till marknadsdomstolen över Yles konkurrensutsättning av HD-distributionen. DNA anser att de kostnader som övergången förorsakar hushållen inte hör till konkurrensutsättningen och därför inte borde beaktas i konkurrensutsättningen.

“Det handlar i grund och botten om hur stor del av kostnaderna för en övergång av den här typen man kan vältra över på hushållen. Utgångspunkten i vår konkurrensutsättning är att kostnaderna ska bli så små som möjligt för hushållen. Vi vill göra övergången till HD-sändningar så enkel som möjligt för finländarna”, säger Yles produktionsdirektör Janne Yli-Äyhö.

Yle har konkurrensutsatt HD-distributionen av sina tv-kanaler i marknätet. De finländska tv-aktörerna fattade redan år 2016 beslut om en gemensam övergång till den nya sändningstekniken i marknätet år 2020. Nu ser det ut som om övergången äventyras.

“Det är sannolikt att branschens gemensamma tidtabell för övergången till HD-sändningar i marknätet inte förverkligas om DNA håller fast vid besvären. DNA:s besvär till marknadsdomstolen försenar Yles distributionsbeslut, och på så vis hela övergången. Yle har en viktig roll i övergången, eftersom Yle genom sina lösningar kan garantera att det finns förutsättningar för hela tv-branschen i Finland att sända i HD-format”, säger Janne Yli-Äyhö.

Marknätet i Finland omfattar cirka 1 250 000 hushåll. Utöver det tittar man på tv via marknätet i över 600 000 fritidsbostäder.

För hushållen kan övergången till HD-sändningar leda till kostnader, eftersom de kan bli tvungna att investera i nya tv-mottagare och dessutom betala för att byta antenn och få den nya installerad.

I Finland finns två operatörer i det markbundna nätet som är verksamma i olika frekvensområden, DNA och Digita. I olika frekvensområden krävs olika antenner för att ta emot sändningar.

“Det är orimligt att förutsätta att en dryg miljon hushåll och fritidsbostäder måste betala för byte och installation av antenn för att i fortsättningen omfattas av Yles public service tv-tjänster”, säger Janne Yli-Äyhö.

  • Övergången till HD handlar om utveckling av produktions-, sändnings- och mottagningsteknik för tv. Den nya tekniken ger ännu bättre bildkvalitet än tidigare plus flerkanalsljud.
  • Den nya tekniken ökar också kanalknippenas sändningskapacitet, eftersom bild och ljud packas mer effektivt. Det betyder i praktiken att man kan sända både HD och mer tv-sändningar i SD än tidigare i marknätet.
  • Övergången innebär att för att ha möjlighet att motta markbundna HD-sändningar i Finland behöver hushållen ha HD-mottagare, det vill säga T2-mottagare eller T2-adapter.

På andra språk