Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Allt fler ungdomar i Borgå vågar prata om sin ångest - behovet av att få träffa en sakkunnig ökar

Från 2018
en flicka och en pojke står och pratar med varandra utanför ett gymnasium
Bildtext Hanna Andergård och Jimmy Skogberg
Bild: Jeanette Broman / Yle

Det går inte längre att besöka den ungdomspsykiatriska polikliniken i Borgå utan tidsreservering. I stället erbjuder Borgå stad en motsvarande och mer omfattande tjänst för ungdomarna.

Staden erbjuder en mottagning med låg tröskel för ungdomar som känner behov att få prata med någon om mental ohälsa eller missbruksproblem.

- Den ungdomspsykiatriska polikliniken hjälper enbart med frågor gällande mentala problem. För att få en tid till polikliniken behövs en remiss, säger Marianne Korpi som är sjukskötare på mottagningen med låg tröskel.

Politiker
Bildtext Marianne Korpi
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Mottagningen finns på Biskopsgatan 22 i Borgå. Mottagningen fungerar utan tidsbeställning måndagar till torsdagar mellan klockan 8:30 och 9:30.

- Hit kan vem som helst i åldern 13-21 komma för att tala med oss om missbruk och om mental ohälsa, säger Korpi.

Korpi har 15 års erfarenhet av att jobba med missbruksproblem. Enligt henne är det väldigt viktigt att det finns en mottagning med låg tröskel för ungdomarna.

- Med benämningen låg tröskel vill vi få fram att varken remiss eller tidsreservering behövs för att besöka oss, säger Korpi.

För många ungdomar är tröskeln ändå för hög. Men den tröskeln har inget att göra med själva mottagningen utan handlar om attityder och fördomar om mental ohälsa.

Hanna Andergård och Jimmy Skogberg studerar båda i Borgå gymnasium. Både två anser att man måste prata om mental ohälsa ännu oftare för att tröskeln ska gå att sänka.

- Till en viss del är det ännu lite tabu, men mycket har ändrats gällande attityderna och det går mot det bättre hela tiden, säger Skogberg.

Det hör liksom till att vara stressad då man går i gymnasiet

― Jimmy Skogberg

Många studerande upplever studietiden som en väldigt stressande period. Oroväckande är att många av dem verkar tycka att det är så det ska vara.

- Många verkar inte ta stressen på allvar utan det är något man säger till sina kompisar som om det vore en vardaglig sak och sådant som hör till, säger Andergård.

Borgå gymnasium ger eleverna en möjlighet till en tillvalskurs som handlar om stresshantering. Enligt Andergård är det ändå bara ett fåtal som går kursen.

Skogberg misstänker att orsaken till det låga intresset är att eleverna upplever kursen som tabu och inte vågar gå den.

Första steget för en studerande är att kontakta skolhälsovården

Stadens mottagning med låg tröskel finns till för dem som inte har tillgång till exempelvis skolhälsovård.

I Borgå gymnasium lär skolhälsovården fungera bra. Eleverna är medvetna om till vem de kan vända sig till när det känns tungt.

Maria Malmsten
Bildtext Maria Malmsten
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Maria Malmsten jobbar som kurator i bland annat Borgå gymnasium och tycker att största delen av ungdomarna mår bra i dagens läge.

- Att behovet har ökat betyder inte nödvändigtvis att ungdomarna mår sämre. Största delen av ungdomarna vet att söka hjälp när det så känns, säger Malmsten.

16.8.18 Militären tar över i Lovisa och snattarna gillar dyr mat

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln