Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rapport: Över 300 katolska präster i Pennsylvania har förgripit sig på barn

Från 2018
Kardinal Donald Wuerl väntar på att en gudstjänst ska inledas i Washington i april 2018.
Bildtext Kardinal Donald Wuerl var tidigare biskop i Pittsburgh i Pensylvania. En färsk rapport om pedofilpräster i Pennsylvania tros leda till en hel del uppmärksamhet för Wueri.
Bild: AFP / Lehtikuva

Över 300 katolska präster i Pennsylvania i USA har gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn under en period av 70 år visar en färsk rapport som sammanställts för en åtalsjury.

Rapporten har kunnat identifiera över tusen flickor och pojkar som våldtagits och utnyttjats sexuellt av prästerna. Det verkliga antalet offer är flera tusen barn, bedömer åtalsjuryn.

På basis av rapporten har åtal väckts mot två präster. Den ena av dem har erkänt.

De flesta präster som utpekas i rapporten är döda. I många fall är brotten redan preskriberade.

Det här tros vara den mest omfattande rapporten i USA om sexuella övergrepp på barn som katolska präster gjort sig skyldiga till. Utredningen har pågått i två år och utredarna har hittat tiotals vittnen. Utredarna har också hittat en halv miljon sidor text i kyrkliga arkiv där personer framför trovärdiga beskyllningar mot mer än 300 präster.

Rapporten beskyller kyrkan för att ha mörklagt brotten.

- Mönstret var att utnyttja, förneka och mörklägga, säger statsåklagaren i Pennsylvania Josh Shapiro.

Åtalsjuryn efterlyser ändringar i lagstiftningen så att preskriptionstiden för sexuella övergrepp på barn avskaffas. Vidare ska offren ges mera tid att väcka talan i ett civilrättsliga mål. Dessutom ska personer med kännedom om sexuella övergrepp på barn förpliktas att polisanmäla fallen.

Diskussion om artikeln