Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många klagomål på vinterunderhållet i Vasa - nu gör staden något åt saken

Från 2018
Uppdaterad 16.08.2018 08:45.
Snödrivor längs en gatan på Brändö i Vasa.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Nu skärper Vasa stad kraven på vinterunderhållet. Alla entreprenörer har inte skött arbetet som de borde.

Kommunteknikens chef Markku Litmanen vid Vasa stad säger att några av stadens anställda entreprenörer för snöplogning och sandning inte skött sina uppdrag enligt överenskomna avtal.

- Alla entreprenörer har tyvärr inte haft den yrkeskunskap eller utrustning som behövs. Det försöker vi att ta i beaktande mer nu framöver.

- Förra året hade man till exempel plogat för lite och för smalt och lämnat stora högar med snö vid sidan av trottoarerna.

Litmanen tillägger att de flesta företag ändå har skött jobbet helt enligt alla kriterier. Det har mest varit frågan om nya företagare på marknaden som misskött sig.

Höjer kraven på företagens utrustning

På grund av det dåligt skötta vinterunderhållet gör tekniska nämnden i Vasa nu ändringar i upphandlingskriterierna.

Man kräver att arbetsmaskinerna ska vara tyngre än tidigare.

Tidigare var minimivikten 3,5 ton men nu höjs den till 6 ton. Kravet på hur bred plogen ska vara kommer också att ändras. Nu måste den vara minst tre meter bred.

Enligt tekniska nämndens ordförande Erkki Teppo är det mycket viktigt att vägarna sköts ordentligt och att entreprenörerna uppfyller de krav som ställs.

Det är det som staden betalar för.

- Speciellt den lätta trafikens vägunderhåll bör skötas bra eftersom många nu för tiden cyklar året om.

Bonus och ny app?

Från och med denna termin kommer företagarna att få betalt varje månad, oberoende om det kommer snö eller inte. Det ska förhoppningsvis lösa också en del problem med beredskapen.

Man har också diskuterat utbetalning av bonus till de företagare som gjort ett bra jobb och en ny applikation för väganvändarna, där man skulle kunna se vilka vägar som är plogade och färdiga innan man ger sig ut i trafiken.

Diskussion om artikeln