Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Onlinedejtingen gav forskare chansen att undersöka hur människan hittar en partner – kvinnor är attraktivast vid 18 år och män vid 50 visar resultaten

Från 2018
Dr No.
Bildtext Ursula Andress och Sean Connery

Hur hittar folk sina partners? Eller rättare sagt – vem är det som matchas med vem och varför? I en färsk studie visar forskarna att män är som intressantast när de är 50 år gamla och kvinnorna när de är 18.

I en undersökning publicerad i Science Advances har Elizabeth Bruch och Mark Newman undersökt intresset hos heterosexuella personer och deras beteende vid internetdejting.

De satte ut för att undersöka vad som gör en person intressant.

Enligt forskarna är det i dag möjligt att göra specifika klassificeringar, något som inte var möjligt tidigare. Klassificeringarna möjliggörs av den data som man kan samla in från personer som sysslar med onlinedejting.

Hur ser standardparen ut och varför?

Inledningsvis konstaterar forskarna att personer som bildar par ofta liknar varandra.

Forskarna presenterar två hypoteser om parens sammansättning.

Det kan vara frågan om att de är lika attraktiva eller också kan de till sättet likna varandra. Det finns en myriad av attribut som kan göra personer kompatibla.

Det första alternativet är att personer med liknande intressen och värderingar letar efter varandra.

Det andra alternativet är att de mest attraktiva personerna letar efter varandra och bildar par. På så sätt hittar de som ligger "överst" på skalan varandra och så följer resten efter, så att de näst mest attraktiva bildar par och så vidare.

Bruch och Newman menar att resultatet för de här två hypoteserna är det samma, men det säger mycket om den process som paren går igenom då de hittar varann.

pitti uomo
Bildtext En man som enligt undersökningen är i sina bästa år.

Tidigare forskning på området visar att man tävlar på vissa områden och söker likheter med andra.

Två områden där man försöker maximera sina möjligheter är motpartens fysiska attraktion och motpartens inkomst. Alltså man försöker hitta en så rik och snygg partner som möjligt.

Vad gäller områden som etnisk tillhörighet och utbildning söker man vanligen någon som är så lik en själv som möjligt.

Meddelanden som indikator

I undersökningen studerade Bruch och Newman områdena New York, Boston, Chicago och Seattle. Samplet var nästan 200 000 personer, alla intresserade av att hitta en partner.

Hur populär en person är avgörs på basis av hur många meddelanden den specifika personen mottog.

Men att få uppmärksamhet av vem som helst säger inte lika mycket som att få uppmärksamhet av andra attraktiva personer.

Forskarna skapade ett värde för personer för att beskriva hur attraktiva de är. De attraktivaste personerna kontaktades av personer som i sin tur hade många kontakter.

Män och kvinnors kurvor går åt olika håll

Det visade sig att personer är olika åtråvärda beroende på deras ålder. Det stora rönet är att kurvan går åt olika håll för män och kvinnor.

Kvinnorna börjar högt. Generellt är kvinnan som högst rankad vid 18-årsåldern och sjunker sedan fram tills hon är 60.

Männen når sin kulmen vid 50 år varefter deras åtråvärdhet börjar dala.

Vidare inverkar utbildning positivt på männen. Högre utbildning höjer männens värde och de blir mer populära om de har hög utbildning.

Utbildning har nästan en motsatt effekt på kvinnorna. En kandidatexamen är positiv men utbildning över det ger ett negativt värde.

Nästan alla försöker levla

I studien framkommer att en minoritet av personer som tyr sig till onlinedejting söker personer som är lika åtråvärda som de själva är.

Den stora majoriteten söker någon som är mer åtråvärd. I medeltal söker man någon som är 25 procent mer åtråvärd.

Slutsatsen är att människor blandar de två strategierna för att hitta partner. De vet var i hierarkin de befinner sig och anpassar sig, samtidigt som de tävlar på vissa andra områden.