Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Konserthus, museum, skolor och daghem på listan när Åbo planerar superinvesteringar i miljardklassen de kommande tio åren

Från 2018
Uppdaterad 20.08.2018 11:35.
Visioner för Åbo centrum. En flygbild på Aura å.
Bildtext En framtida vision av Åbo?
Bild: Åbo stad

Åbo står inför beslut om investeringar till ett värde av över en och en halv miljard euro de kommande tio åren.

Behoven finns enligt stadsledningen på många håll och därför har stadsdirektör Minna Arve gjort upp ett förslag till ett så kallat tillväxtprogram, som presenteras för stadsstyrelsen på måndag.

Programmet listar upp en hel drös med investeringar som bör göras under de kommande åren.

På listan finns skolor och daghem som ska renoveras, samtidigt som nybyggnader också behövs. Planeringen av ett nytt konserthus eller en omfattande renovering av den nuvarande byggnaden har pågått redan en tid.

En renovering av Wäinö Aaltonens museum finns också med i bilden. Ett stort beslut om huruvida staden satsar på spårvagnar eller superbussar väntar också inom en nära framtid.

Staden räknar med ett investeringsbehov som uppgår till 1 620 000 miljoner euro under åren 2019-2029.

För att kunna investera måste låntagningen vara kontrollerbar och utgiftsnivån rimlig. Just nu tar vi mer lån än vi har råd med.

För att möjliggöra investeringarna räknar staden med sparbehov på 15 miljoner euro årligen. Det ska enligt Arves förslag ske till exempel genom större dagis- och skolgrupper i framtiden samt genom en försäljning av vårdfastigheter som staden äger.

Men hur bör man prioritera mellan de olika investeringarna och vilka sparåtgärder är rimliga?

Därom råder det olika synpunkter bland de politiska partierna.

Samlingspartiet och SFP varnar för ökade kostnader inom servicen: "Annars kan vi inte investera"

Samlingspartiet talar om att kostnaderna inom den så kallade bruksekonomin - produktionen av service och tjänster inom staden - inte får stiga orimligt.

- Vi är beredda på att fundera på olika sätt att spara, säger Olli A. Manni som leder Samlingspartiets fullmäktigegrupp.

Bland investeringarna lyfter Manni fram dagvården och renoveringen av Wäinö Aaltonens museum som de mest brådskande.

Inom Samlingspartiet är man också beredd att sälja vårdfastigheter som staden äger, även om vård- och landskapsreformen skulle kollapsa. Det väcker motstånd inom andra partier.

SFP:s gruppordförande Nicke Wulff betonar också vikten av att få "bruksekonomin i skick" och av att inte öka lånebördan.

Nicke Wulff blir rektor för Braheskolan och Cygnaeus skola.
Bildtext Nicke Wulff (SFP)
Bild: Yle/Marie Söderman

- För att kunna investera måste låntagningen vara kontrollerbar och utgiftsnivån rimlig. Just nu tar vi mer lån än vi har råd med.

För SFP är besparingar på 15 miljoner som föreslås inget stort problem. Wulff vill inte i rådande stund prioritera mellan investeringarna, men säger sig betona "investeringar som garanterar tillväxt".

- Vi utgår ifrån skolfastigheter och dagisfastigheter.

Spårvagnar hjärtefråga för De gröna

Inom De gröna lyfter man fram konserthuset och spårvagnarna som akuta investeringar.

- Konserthuset är i ett så jämmerligt skick så det kräver ett brådskande beslut, säger De grönas gruppordförande Niina Ratilainen.

Konserthuset i Åbo är landets äldsta i sitt slag.
Bildtext Renovering eller nybyggnad? Konserthusets öde avgörs av Åbopolitikerna inom en nära framtid.
Bild: Yle/Andy Ödman

För De gröna är en satsning på spårvägar i Åbo en hjärtefråga.

Spårvägarna är ett betydligt dyrare alternativ än de så kallade superbussarna som lyfts upp som ett alternativ.

Ratilainen vill inte ange sparåtgärder i rådande stund.

Reservationer och ovisshet inom vänstern: "investeringsprogrammet har samlingspartistiskt prägel"

Inom SDP verkar man ännu inte ha hunnit fundera över vad man anser om ett tillväxtprogram. Gruppordförande Piia Elo är fåordig och vill inte prioritera investeringarna.

- Vi måste först diskutera hela programmet inom gruppen.

Enligt Elo saknar programmet ändå "sociala och ekologiska betoningar".

Inom Vänsterförbundet betonar man att investeringsivern inte får betyda nedskärningar i stadens servicenivå.

Partiets Åboordförande Jaakko Lindfors menar att förslaget till investeringsprogram har en starkt samlingspartistisk prägel.

- Vi motsätter oss alla nedskärningar i servicen.

Jaakko Lindfors.
Bildtext Jaakko Lindfors (VF).
Bild: Yle/Lina Frisk.

Hur ser ni på listan av förslag till investeringar?

- Brådskande investeringar i skol- och hälsovårdssektorn bör genomföras snabbt. I övrigt kommer vi noggrant att gå igenom listan, säger Lindfors.

Lindfors och Vänsterförbundet utesluter inte heller en höjning av skattesatsen i Åbo.

- Hellre än nedskärningar ser vi att vår skattesats kunde ligga närmare grankommunernas. Nu är procenten lite lägre.

Diskussion om artikeln