Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kyrkfjärdens skola i Ingå har en del fuktproblem - kan ändå användas utan akuta åtgärder

Från 2018
Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Konditionsgranskningen kommer att stå till grund för beslutet vad som ska hända med Kyrkfjärdens skola.
Bild: Yle/Maria Wasström

Kyrkfjärdens skola i Ingå kan användas utan några akuta åtgärder. Det framkommer av den konditionsgranskning som gjordes under sommaren.

I granskningen kommer det bland annat fram att det finns en del fuktproblem och mikrobskador i skolbyggnaderna.

Sydspetsens miljöhälsa konstaterar ändå i sitt utlåtande att det inte behövs några akuta åtgärder med tanke på skolans användningsändamål.

Dålig ventilation har förorsakat problem

I byggnaden från år 1981 fanns det till exempel fukt mellan plastmattor och betongplattor som kan leda till mikrobtillväxt. På grund av den dåliga ventilationen fanns det också fuktskador i de sneda takdelarna.

I byggnaden från 1998 fanns det fläckar som tyder på att glastaket har läckt. Både lärarrummet och musikrummet i byggnaden hade dålig luftkvalitet på grund av dålig ventilation.

Däremot fanns det inget som tyder på fuktighets- eller mikrobskador i byggnadens ytterväggskonstruktioner.

Ingen anledning till oro

I lägesbeskrivningen som den tekniska nämnden nu får ta del av står det att det inte finns någon anledning till akut oro.

Däremot påpekas det att det är viktigt att överväga skillnaderna mellan renovering och nybyggnad samt beslutets följder.

Det är ännu oklart vad som kommer att hända med Kyrkfjärdens skola i Ingå. Konditionsgranskningen som har gjorts under sommaren kommer nu att stå till grund för det fortsatta planeringsarbetet.

Många fördelar med ny skolbyggnad

Ingå kommun har inte fattat beslut om skolbyggnaderna ska saneras eller om det ska byggas en ny skola.

Om skolan bevaras behövs det i vilket fall som helst en tillbyggnad eftersom skolans nuvarande areal inte räcker till.

Lägesbeskrivningen lyfter fram flera orsaker till att en ny skola borde byggas:

  • En ny skola kan placeras på ett annat ställe där trafikarrangemangen kunde planeras bättre. På det sättet skulle trafiksäkerheten förbättras.
  • Det är problematiskt att bygga en tillbyggnad eftersom det kan uppstå problem då man sammanfogar gamla och nya konstruktioner.
  • Det kan det finnas problem i byggnaderna som inte kom fram i konditionsgranskningen.
  • Den nuvarande byggnaden har för mycket korridorer som är svåra att utnyttja för undervisning.
  • Nybyggen använder både ekologiskt och energiekonomiskt hållbarare material och tekniker än tidigare.

Tidtabellen förskjuts

Både bildnings och välfärdsnämnden och dess svenska sektion ska nu ta ställning till ett rumsprogram för Kyrkfjärdens skola. Efter det ska det utarbetas en livscykelkalkyl för ett nybygge alternativt en renovering av skolan.

Den tidtabell som kommunstyrelsen godkände i juni kommer att ändras eftersom den fortsatta processen kräver behovsplan, renoveringsplan och livscykelkalkyl.

Tekniska nämnden i Ingå tar del av lägesbeskrivningen på sitt möte 21.8.

Diskussion om artikeln