Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Leverantörerna tar inte ansvar för ohållbara förhållanden i glasskiosker – ”Företagaren har ansvaret för sina anställda”

Från 2018
Glass
Bildtext En del av de nyare glasskioskerna har maskinell ventilering.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Det är företagaren som bär ansvaret för arbetsförhållandena i glasskioskerna. Det säger de leverantörer som Yle Västnyland har varit i kontakt med.

Yle Västnyland har talat med anställda som vittnar om ohållbara arbetsförhållanden i glasskiosker. Bland annat har det varit olidligt hett inne i kioskerna och de anställda har inte haft möjlighet att hålla tillräckligt med pauser.

Enligt en företagare som Yle Västnyland har intervjuat borde leverantörerna ta ett större ansvar för utrustningen i glasskioskerna. Bland annat kunde de se till att kioskerna förses med luftkonditionering, anser företagaren som tidigare har haft en glasskiosk.

I artikeln om missförhållandena i glasskioskerna nämns inga specifika leverantörer.

Ingen av de leverantörer som Yle Västnyland har tagit kontakt med vill ställa upp på en bandad intervju. Två leverantörer väljer att svara på en del frågor per e-post.

Viktigt att personalen mår bra

Pingviini är en av de största leverantörerna av glasskiosker i Finland. Pingviini ägs av företaget Froneri Finland och har cirka 200 glasskiosker runt om i landet.

Områdesförsäljningschef Rami Salomaa svarar rätt utförligt på Yle Västnylands frågor om principerna kring glasskioskerna.

Han upplever att det är tråkigt att läsa artiklarna om missförhållanden i glasskiosker, speciellt då det handlar om unga arbetstagare.

- Affärsverksamheten fungerar enbart om personalen orkar och är ivrig, säger han.

Pingviini gör alltid upp ett skriftligt avtal med alla glasskioskföretagare. I avtalet framgår bland annat säkerhets- och hygienkrav.

Företagaren är förbunden att följa finsk lag, säger Salomaa.

- Företagaren ansvarar för allt som har med affärsverksamheten att göra: personal, egenkontroll, säkerhet, hygien, löner, hälsovård och så vidare.

Maskinell ventilering i nyare kiosker

Pingviini arrangerar varje år ett informationsmöte för företagarna där man speciellt går igenom hur viktigt det är att ta hand om sina anställda, säger Rami Salomaa.

- Vi har i många år samarbetat med Regionförvaltningsverket och de har gjort arbetsskyddsgranskningar i våra kiosker. På samma sätt samarbetar vi med hälsogranskarna så att egenkontrollen fungerar så bra som möjligt med tanke på omständigheterna i glasskioskerna.

Det finns också försäljnings- och utbildningspersonal till hands som stöd åt företagaren, understryker Rami Salomaa vidare.

Han påpekar också att det finns maskinell ventilation i de nyare kioskerna.

- Trots alla åtgärder är det ändå viktigast hur arbetet i praktiken ser ut. Vi kommer att ta upp den här tråkiga incidenten på nästa företagardag och understryka vikten av de här sakerna.

Pingviini ordnar årligen ungefär 15 skolningsevenemang där man utbildar runt 600 unga. Till utbildningen hör en genomgång av både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar, säger Rami Salomaa.

- Det handlar om praktiska saker då man jobbar i en Pingviini-glasskiosk. Alla får ett intyg att de har gått utbildningen.

I Pingviinis glasskiosker får företagaren själv bestämma priset på produkterna.

- Vi ger ett rekommenderat pris, men företagaren bestämmer själv.

Lagen måste följas

En annan stor leverantör av glasskiosker är Ingman, som hör till livsmedelsjätten Unilever.

Företaget svarar kort på Yle Västnylands frågor och meddelar att Unilever inte har något juridiskt ansvar för de anställda då en företagare hyr en glasskiosk.

- Arbetsavtalen är gjorda mellan företagare och arbetstagare. Vi har inget juridiskt ansvar för arbetstagarna, säger informationschef Riitta Jantunen.

Företagare som hyr Unilevers kiosker förpliktar sig att följa företagets regler för affärsprinciper (Unilever Code of Conduct). Den förpliktigar bland annat företagaren att följa lagen.

Riitta Jantunen säger också att Unilever tar alla möjliga fall på största allvar. I år har företaget blivit kontaktat av en arbetstagare som har varit missnöjd med sina arbetsförhållanden i en glasskiosk.

- Det problemet löstes omedelbart, säger Jantunen.

Diskussion om artikeln