Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Testamentet skall skrivas innan det är för sent

Från 2018
Pedersöre begravningsplats
Bildtext Pedersöre begravningsplats
Bild: Yle/Kjell Vikman

Livet kan hastigt ändras och då är det viktigt att ha både ett testamente och en intressebevakningsfullmakt i skick för den händelse att man inte längre själv kan sköta sina ärenden.

Svenska pensionärsförbundet har under många år bedrivit en upplysningskampanj på det här området men fortfarande vet inte alla att äganderätt och giftorätt inte är detsamma.

Både testamente och intressebevakningsfullmakt är bra att göra upp

Pehr Löv i Jakobstad är ordförande i Svenska pensionärsförbundets intressebevakningskommitté. Han och förbundet har vid många olika informationstillfällen fört fram vikten av att ordna upp i pappren medan tid är.

Med tilltagande ålder ökar risken för en försämrad tankeförmåga och ett försämrat minne så att man inte kan sköta sina egna angelägenheter.

- I ett testamente kan man skriva in mycket som gäller uppdelningen av egendom efter ens frånfälle. Det är också viktigt att ha en intressebevakningsfullmakt för den händelse man inte kan sköta sina angelägenheter så länge man ännu lever utan är beroende av andra personer.
Det finns många komplicerade situationer som blir enklare för de efterlevande om man uttryckt sin vilja i förväg, säger Pehr Löv.

Intressebevakningsfullmakten styr skötseln av egendomen

I en intressebevakningsfullmakt regleras hur egendomen och de ekonomiska angelägenheterna sköts så länge man är vid liv men själv förlorat förmågan att sköta sina angelägenheter.

De efterlevande kan inte åberopa fullmakten på egen hand utan personens tillstånd måste konstateras av läkare och registreras i magistraten.

Tommy Olin och Pehr Löv
Bildtext Tommy Olin och Pehr Löv
Bild: Yle/Kjell Vikman

- I fullmakten skriver man in vem som skall sköta ekonomin av de närstående eller om man vill ha en utomstående, neutral person.

Man kan sätta in vilka tillägg man vill, säger bankdirektör Tommy Olin i Pedersöre som gjort upp många avtal.

Giftorätt och äganderätt är inte samma sak

Förr var det vanligt att egendomen var skriven på mannen i huset och han ägde det mesta. Hustrun hade giftorätt ifall den inte var utesluten via äktenskapsförord eller gåvoförordnanden.

- Skriver man ett testamente har makarnas inbördes ägoförhållanden ingen betydelse. I testamentet kan man skriva att efterlevande maka erhåller egendomen med besittningsrätt eller med ägorätt.

Ägorätt ger fullständig frihet att sälja bort till exempel ett egnahem om man inte orkar sköta det, säger Tommy Olin.

Situationen blir klarare i en familj om makarna har skrivit både ett inbördes testamente och en intressebevakningsfullmakt.

- Man kan nog ändå säga att i de flesta fall där barnen är normalt väluppfostrade uppnår man samma resultat även utan testamente.