Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Markförorening skapar huvudbry i Nagu hamn - förbindelsebåtskajen kan grävas upp igen

Från 2018
Uppdaterad 22.08.2018 14:39.
Förbindelsebåtsbrygga i Nagu hamn.
Bild: Yle/Peter Karlberg

I våras togs en ny förbindelsebåtsbrygga i bruk i Nagu hamn. Den nya piren byggdes på borrpålar av stål, själva bryggan är av betong. Man muddrade, byggde en ny mur längs kanten och strandområdet fick ny beläggning.

Målet var att förbättra trafikarrangemangen och trivseln i hamnområdet. Men nu blir det aktuellt att gräva upp strandområdet vid förbindelsebåtsbryggan på nytt, berättar Ted Bergman, teknisk chef vid Pargas stad.

- Där finns ett område där det ligger olja i marken och det finns ett krav på att marken behöver saneras.

Tidigare, för tiotals år sedan, har det funnits en bensinmack på området. Markområdet ligger mellan stranden, restaurang L'Escale och Strandvägen och det är Närings- trafik- och miljöcentralen som konstaterat att marken är i behov av sanering.

Förorenaren okänd

Vem som ska stå för saneringen är ännu oklart.

- Det är en kinkig fråga. Staden arrenderar området, vi är inte markägare.

I första hand är det den person vars verksamhet orsakat markföroreningen som är skyldig att stå för saneringen. Men oljans ursprung är oklar, berättar Bergman.

- Oljan har funnits där länge och det har funnits olika operatörer för bränsleförsäljningen genom åren.

- I sådana fall kan en oljefond som oljebolagen upprätthåller stå för saneringen. Men nu vet man inte riktigt vem som orsakat detta och när och hur, så intresset är svalt från den sidan.

I ett utlåtande till Pargas stad konstaterar också NTM-centralen att man tillsvidare inte kunnat fastställa vem som orsakat markföroreningen.

Markägarnas ansvar?

I andra hand är det markägarna som ansvarar för att återställa marken, och i sista hand faller uppgiften på kommunen.

Richard Smeds driver restaurangen L'Escale som ligger alldeles vid markområdet som enligt NTM-centralen ska saneras. Smeds skulle ogärna se området grävas upp igen.

- Om det inte varit ett problem på 50 år kan jag inte förstå varför det blir ett problem nu.

- Jag tycker det är fullständigt onödigt. Finns det överloppspengar kan man kanske lägga det på annat än att gräva upp den här kajen som just är nylagad, säger Smeds.

Strandvägen i Nagu.
Bildtext Området ligger vid ändan av Strandvägen.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Att ansvaret kan falla på nuvarande markägare tycker Smeds är oskäligt.

- Vi har inte möjlighet att börja gräva och fixa. Det har sagts att det finns en oljefond som gör det då i så fall. Vi har inte haft någon bensinmack här.

- Vi gjorde egna mätningar då vi renoverade och byggde glasveranda och hittade absolut ingenting. Så jag vet nästan inte vad det är frågan om, jag tycker det är konstigt, säger Smeds.

Väståbolands församling är den andra markägaren på området, men det är ännu oklart hur församlingen ställer sig till situationen. Församlingen uppger att man på grund av pågående personalbyte kommer att kunna kommentera saken först i ett senare skede.

Restaurang L'Escale, Nagu, 31.3.2014
Bildtext Restaurang L'Escale ligger vid vattenbrynet intill förbindelsebåtsbryggan.
Bild: Yle/Janne Isaksson

Förhandlingar inleds

Vid staden hoppas man nu på att snart kunna öppna en diskussion med markägarna.

- Det är en förhandling som behöver sättas i gång ett oklart läge: vad har hänt och vem ansvarar för vad, och vem ska betala för det här? Men bort ska det i alla fall, säger Bergman.

Problemet med den förorenade marken var redan känt då man i våras renoverade förbindelsebåtsfästet och området fick ny beläggning. Enligt Bergman var det något man hade i tankarna då man lade sista handen på området.

- Vi lade asfalt men kanske inte förverkligade allt riktigt så snyggt som man kunde ha gjort i och med att vi vet att det ändå måste grävas upp.

Bensinstation.
Bildtext På området fanns tidigare en bensinmack.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Marken har undersökts och konstaterats innehålla för höga halter av oljekolväten, etylbensen och xylen. Enligt NTM-centralen finns det en risk för att de här ämnena sprids till omgivningen, bland annat hamnbassängen.

Marken behöver inte saneras omedelbart, men NTM-centralen förutsätter att saneringsarbetet inleds senast i slutet av 2019.

Diskussion om artikeln