Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

För få vill bo i stadens hyreshus i Hangö - nu beviljas stadens hyresbolag företagssanering

Från 2018
En nyckelknippe hänger i låset på en öppen dörr.
Bildtext Befolkningen minskar i Hangö och det märks på många fronter.
Bild: Mostphotos/Deyan Georgiev

En ständigt minskande befolkning leder till problem för Hangö Hyreshus. Bolaget ägs av Hangö stad och nu har Statskontoret godkänt bolagets begäran från år 2015 om frivillig företagssanering.

Det är i synnerhet efterfrågan på större bostäder i stadens hyreshus som har minskat.

För att klara av ekonomin har Hangö Hyreshus tvingats ta ytterligare lån och har inte klarat av låneamorteringarna i tid.

Tre monopolhus placerade på tre olika höga staplar mynt.
Bildtext Bolaget har mycket skulder man inte klarar av att betala bort.
Bild: Copyright � 2014 Roland Magnusson, all rights reserved

Bolaget har sålt bort hyreshus med särskilt få invånare. Det handlar både om vånings- och radhus.

Åtgärderna har ändå inte varit tillräckliga.

Stora skulder

Ägaren Hangö stad har beviljat lån till Hangö Hyreshus, men bolaget har inte lyckats amortera de lån man har fått av staden. I slutet av fjolåret var skulden till Hangö stad 1,7 miljoner euro.

Bolaget har också en skuld på 4,2 miljoner euro till Statskontoret och en skuld på 400 000 euro till OP-gruppen.

Saneringsprogram

Statskontoret beslutade i juni att man godkänner företagssaneringen.

Det innebär att Statskontoret sänker sin ränta på lånen med en procent.

Dessutom blir det ett nytt amorteringsprogram. Det innebär att obetalda amorteringar till Statskontoret överförs tillbaka till lånekapitalen och återbetalningstakten blir långsammare.

Hangö Hyreshus befrias också från obetalda dröjsmålsräntor för aravalånen. De obetalda räntorna för aravalånen kvittas med ett understöd på 110 000 euro från Statskontoret.

En temabild av ett miniatyrhus vars tak är gjort av femtioeuros sedlar. Över huset ligger en glaskupa.
Bildtext Hangö stads bolag får mera tid på sig att betala tillbaka lånen.
Bild: All Over Press

För att arrangemanget ska träda i kraft måste Hangö stad placera 250 000 euro som aktiekapital eller kapitallån i bolaget. Staden får inte kräva ränta av bolaget medan saneringsprogrammet pågår under åren 2018-2029.

Också OP Raseborg och OP företagsbanken förutsätts förlänga sitt amorteringsprogram med minst fyra år.

Hangö stadsstyrelse godkänner för sin del arrangemanget och frågan går nu vidare till stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln