Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Torgparkeringsbyggandet får påbörjas och den svåra bristen på svenska dagisplatser i Åbo kan lätta om några år

Från 2018
åbo stad
Bild: Yle/Andy Ödman

Åbo stads stadsstyrelse beslöt på måndagskvällen (20.8.) att godkänna finansieringsplan för torgparkeringen och föreslå för fullmäktige att Sofiegatans dagis byggs ut för att få 40-50 dagisplatser till i Åbo.

På Åbo stads stadsstyrelsemöte på måndagskvällen (20.8.) beslöt man att godkänna den finansieringsplan som Turun toriparkki presenterat för dem.

Finansieringsplanen sades vara tillräckligt omfattande för att byggandet ska få påbörjas.

Sekretessbelagd finansieringsplan

Själva planen och diskussionerna vill inte Ida Scauman (SFP), som sitter i stadsstyrelsen, berätta mera om, eftersom mycket var sekretessbelagt.

Men projektet beräknas kosta cirka 40 miljoner euro och finansieras av finansbolaget Taaleri ab som äger Turun toriparkki.

Från vänsterförbundet ville man inte att planen skulle godkännas, men rösterna föll 11-2, och finansieringsplanen godkändes enligt ursprungsplanen.

Arkeologiska utgrävningar på Salutorget i Åbo
Bildtext På Salutorget pågår just nu arkeologiska utgrävningar.
Bild: Yle/Peter Karlberg

"Inte så många platser som man hoppats på vid Sofiegatan, men ett tryggare alternativ"

På mötet presenterades också tre olika alternativ för ett nybyggt dagis vid Sofiegatan.

Schauman berättar att man på grund av tidsmässiga skäl valde det första alternativet.

- Det ger inte så många platser som vi hoppats på, men det är en tryggare variant, för att vara säker på att Sofiegatan ska bli klar i tid. Det är jätteviktigt för att inga barn ska bli utan dagisplats.

Totalt skulle det då alltså handla om 40-50 nya dagisplatser. Sammanlagt blir det då 150 svenskspråkiga dagisplatser vid Sofiegatan.

Barn leker med tågbana
Bildtext Bristen på svenskspråkiga dagisplatser är stor i Åbo.
Bild: Nathalie Lindvall

Vill försäkra att platserna går till svenskspråkiga dagisbarn

Stadsstyrelsens förslag går vidare till fullmäktige som möts nästa veckas måndag (27.8.).

Från SFP kom man ändå med ett tillägg som röstades igenom, där man ville försäkra att det är svenskspråkiga dagisbarn som får dessa nya platser.

I tillägget tog man också upp ett förslag om att också göra ett skiljt projekt för att utreda ett tilläggsbygge för trähuset som finns bredvid Skolgatans dagis.

Då skulle det istället för sju grupper bli hela nio grupper med dagisbarn.

- Om fullmäktige godkänner planerna på måndagen så börjar arbetet så fort som möjligt. Då nuvarande dagis är utrymt bygger man direkt nytt. Gällande trähuset finns det ingen klart tidtabell ännu, säger Schauman.

"Meningsskiljaktigheter har funnits vid hamnen i Åbo"

Som ett tillägg till stadsstyrelsens föredragningslista fanns också planerna på en gemensam terminal för Sverigebåtarna och ett nytt parkeringshus.

Stadsstyrelsen godkände planerna och Schauman säger att man på mötet var glad att ett samarbete nu verkar finnas.

- Alla Åbobor har funderat varför området precis bredvid Åbo slott har använts som parkeringsplats för olika långtradare.

- Men gällande hamnen är det ingen lätt fråga. Det har tidigare funnits meningsskiljaktigheter, så vi är glada att avtalet och viljan att samarbeta nu finns.

Diskussion om artikeln