Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rektorsvalet i Larsmo fortfarande ovisst – kommunen har väntat på besked i två år

Från 2018
Cronhjelmskolan i Larsmo
Bildtext Cronhjelmskolan i Larsmo.

Det är två och ett halvt år sedan Ben Snellman valdes till rektor för Cronhjelmskolan i Larsmo. I juni samma år tog förvaltningsdomstolen emot två besvär mot valet av Snellman. Sedan dess har ärendet stampat på stället.

Det är andra gången som ett nytt läsår inleds på Cronhjelmskolan i Larsmo efter att Ben Snellman valdes till rektor. Men än så länge har Snellman inte gjort en enda arbetsdag i skolan.

Det har också hunnit hållas ett kommunalval sedan Snellman valdes till rektor, och nämnden som valde honom har bytts ut.

Besked i höst

Också den här hösten fortsätter Åsa Laxåback-Nyman som tillförordnad rektor medan kommunen fortsätter att vänta på besked från förvaltningsdomstolen.

Ett beslut som ska komma i höst säger Anna-Lena Bernas som håller i ärendet. Samma besked fick Yle Österbotten även förra hösten.

- Det är inget speciellt med det här ärendet som gör att det dröjer, det beror bara på att vi har så långa köer, säger Bernas.

Under 2017 handlade Vasa förvaltningsdomstol 1699 ärenden. Handläggningstiden var då 11,4 månader för ett ärende.

Men ett år räcker inte alltid, resursbrist och pensioneringar gör behandlingstiderna långa och exempelvis Kronobys kommundirektör Malin Brännkärr fick vänta i närmare två år innan hon kunde stryka tf. framför titeln kommundirektör.

I juni 2016 lämnades de två besvären mot valet av Snellman in, ett av tf. rektor Åsa Laxåback-Nyman och ett av fem lärare på Cronhjelmskolan.

Det innebär att ärendet väntat på behandling i över två år.

Fick inte börja jobba

Valet av Snellman delade den dåvarande nämnden för bildningstjänster och det blev bildningsdirektör Carola Holm-Palonen som tog beslut om att Ben Snellman inte skulle börja jobba i väntan på besked från förvaltningsdomstolen. Ett likadant beslut har tagits inför detta läsår.

Holm-Palonen säger att man hört sig för om domen från Vasa förvaltningsdomstol, men den dröjer, och det hela är mycket olyckligt.

Holm-Palonen säger att både Laxåback-Nyman och Ben Snellman är formellt behöriga för tjänsten, men att Snellman saknar arbetserfarenhet som rektor.

- Snellman har inte arbetat som rektor en enda dag och har inte erfarenhet av de administrativa uppgifter som rektorstjänsten innebär, därför är Åsa Laxåback-Nyman mera lämpad för tjänsten, säger Holm-Palonen.

Men Snellman har en rektorsutbildning. Hur ska man kunna komma in i yrket om man inte får chans att skaffa sig arbetserfarenhet?

- De flesta som söker jobb som rektor har tidigare arbetat som vicerektorer. Det här är mycket ovanligt och Snellman sökte inte någon utav de vicerektorstjänster som var lediganslagna, säger Holm-Palonen.

Väntar på besked

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Stenman (SFP) säger att kommunstyrlesen inte varit inblandad i ärendet. Men den långa väntetiden förvånar honom.

- Det är obegripligt att det kan dröja så här länge att få en dom i ärendet, det tar alldeles för länge, säger Stenman.

Stenman säger att det i det här fallet var en erfaren kvinna som sidsteppades av en yngre man. Men utfallet hade lika gärna kunnat vara det motsatta.

- Den här situationen drabbar både Laxåback-Nyman och Snellman, men vi kan bara vänta, säger Stenman.

Carola Lassila (KD) som leder nämnden för bildningstjänster säger att man inte har diskuterat ärendet, utan man väntar på besked från Vasa förvaltningsdomstol.

Ovanligt fall

På Kommunarbetsgivarna säger ledande arbetsmarknadsjurist Teija Metsäranta att situationen i Larsmo är mycket ovanlig.

- Jag har inte hört om något motsvarande ärende, säger Metsäranta.

Metsäranta säger att nämnden tydligen valt en sökande som enligt föredragande tjänsteman inte är den mest lämpade för uppgiften.

- Därför har tjänstemannen beslutit så här. Vilka befogenheter en tjänsteman har slås fast i kommunens förvaltningsstadga. Men fallet är mycket speciellt, säger Metsäranta.

I Larsmo fortsätter man att vänta på ett besked från Vasa förvaltningsdomstol.

- Men förvaltningsdomstolen väljer ingen. Den tar bara ställning till om valet är lagligt eller lagstridigt, säger Metsäranta.

Yle Österbotten har varit i kontakt med Ben Snellman som väljer att inte uttala sig. Snellman har inte heller besvärat sig i ärendet.