Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny vändning i boendekostnaderna – hyresgästerna drar större nytta av det ekonomiska läget än bostadsägare

Från 2018
Bostadshus
Bild: Lehtikuva

En färsk undersökning visar att hyresgästerna kan se fram emot lite mer pengar i fickan under de närmaste åren, medan husägare får betala mer för till exempel oljeuppvärmning och höjda räntor.

Generellt har boendekostnaderna ökat markant i Finland de senaste tio åren. Men en intressant observation är att lönerna kommer att stiga snabbare än hyrorna under de kommande åren tack vare en god ekonomisk utveckling.

Boendekostnaderna kommer att växa med i snitt 2,1 procent per år under de följande två åren, bedömer Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet i en utredning gjord av det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo (PTT).

Lönerna växer däremot med kring 2,2–2,3 procent per år.

Utgifterna för boendet varierar ändå betydligt beroende på läge, boendeform och hustyp. Det samma gäller hur stor del av lönen som boendet sväljer.

För en barnfamilj som bor i en höghuslägenhet kan kring 20 procent av inkomsten gå till boendekostnader, medan en person som bor i ett egnahemshus kan betala närmare 40 procent.

Tidigare i år visade Statistikcentralens siffror att 14 procent av de som bor på hyra lägger nästan hälften av sina pengar på tak över huvudet, medan endast tre procent av bostadsägarna gör det samma.

Högst utgifter har fortsättningsvis de som bor i huvudstadsregionen, inklusive Esbo och Vanda.

Hög tid att amortera på bostadslånet

Den låga räntenivån har under en tid gynnat dem som äger sin bostad, men en höjning av referensräntorna kommer att öka boendekostnaderna under de kommande åren.

Fastighetsförbundets chefsekonom Jukka Kero säger att det ser ut som om marknadsräntorna stiger från och med slutet av år 2019, och det drar i sin tur med sig räntorna för bostads- och husbolagslån.

– Energikostnaderna för egnahemshus påverkar också mycket – kostnaderna för oljeuppvärmning ökar mer än för eluppvärmning, säger Lauori Vuori som är ekonom vid det ekonomiska forskningsinstitutet Pellervo.

Finlands egnahemsförbund vill speciellt rikta uppmärksamhet mot behovet av bostadsrenoveringar, och investeringar för att förbättra energieffektiviteten. Dessutom har diverse extrema väderfenomen ökat behovet av till exempel luftkonditionering och andra väderskydd.

Investeringar i distributionsnätet har också höjt överföringsavgifterna på elektricitet på olika håll i landet.

– Allt det här höjer ytterligare egnahemshusens boendeutgifter, säger Kaija Savolainen från Finlands egnahemsförbund.

Prognosen i undersökningen gäller för åren 2018–2020.

Diskussion om artikeln