Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Studentproven i modersmål blir digitala och förnyade i höst - "Det handlar om helt nya prov"

Från 2018
Dator på ljus yta
Bild: Artem Sapegin/Unsplash

Studentproven i modersmål blir digitala i höst. Proven byter namn till provet i läskompetens och provet i skrivkompetens - och samtidigt förnyas provinnehållet. De nya proven mäter också nya saker.

Modersmålsprovens nya namn signalerar att det handlar om helt nya prov, säger Petra Bredenberg som är lektor i modersmål och litteratur vid Gymnasiet Grankulla samskola.

- Proven är strukturerade på ett annat sätt och delvis så mäter de också helt nya saker, som man inte har mätt i de tidigare proven. Det är inte de gamla proven som nu skrivs på dator, utan man ska också visa att man kan helt andra saker, säger Bredenberg.

Det nya läskompetensprovet består av två delar, där den ena delen handlar om medie- och faktatexter och den andra om fiktion och skönlitteratur. Skribenterna väljer en uppgift ur vardera del. Med medietexterna kommer källkritik och informationshantering in som nya saker. Materialet kan också vara visuellt eller auditivt, det kan vara en ljudfil eller ett videoinslag som man ska analysera.

- Tidigare höll modersmålet sig till text, i traditionell mening, säger Bredenberg. Det är en helt ny process när man inte har en text där man kan stryka under meningar och skriva anteckningar i marginalen.

Petra Bredenberg, lektor i modersmål vid Gymnasiet Grankulla samskola
Bildtext Det är inte de gamla studentproven som nu skrivs på dator, utan det handlar om helt nya prov, säger Petra Bredenberg, lektor i modersmål och litteratur vid Gymnasiet Grankulla samskola.
Bild: Petra Bredenberg

"Gäller att läsa instruktionerna noggrant"

I skrivkompetensprovet är alla uppgifter materialbaserade. Provet går ut på att man väljer ett ämne och baserar sig på minst två källor som finns i materialet. Man skriver inte längre bara utgående från en rubrik och formulerar sig fritt utgående från egna tankar, utan måste använda sig av minst två material. Det ämne man har valt ska man själv hitta på ett perspektiv till.

- Det ger en frihet, men kanske också en osäkerhet. Jag tror att det passar duktiga studerande jättebra, men de som är osäkra skulle kanske behöva en uppgift.

Känner man sig osäker i skrivkompetensprovet handlar det ju inte om att man är osäker på en uppgift av flera, som till exempel i realproven - man är osäker på hela sextimmars insatsen, påpekar Bredenberg. Det är det som är hela provet den dagen.

- Det gäller nog att läsa instruktionerna jättenoggrant, för ingen lärare har kunnat förbereda sina studerande på vad som kommer att stå i uppgifterna - för vi vet inte vad där står, säger Petra Bredenberg.

Petra Bredenberg berättar att hon trots osäkerheten kring innehållet har övat mycket inför proven med sina studerande. Stegvis har det kommit information som har bekräftat att de har varit på rätt väg med övningarna.

- De studerande är nog nervösa, de vet inte vad de möter när de öppnar sin dator vid provtillfället i höst, säger Petra Bredenberg. Jag är själv också nervös att se hur provet verkligen ser ut.

Här kan du läsa modermålscensorns tips inför de nya studentproven!

Diskussion om artikeln