Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU ville höra vad medborgarna tycker om sommartiden - responsen var överväldigande

Från 2018
Uppdaterad 31.08.2018 15:13.
Bild föreställande en klocka med EU:s flagga i bakgrunden.
Bild: Andrew Paterson / Alamy

Är det klokt att flytta visarna på klockan två gånger per år? Det här ville EU har svar på i en öppen enkät som slog alla tiders rekord.

I enkäten fick medborgarna bland annat beskriva sina erfarenheter av att ställa om klockan samt föreslå alternativ till den nuvarande modellen.

Resultatet? Hela 4,6 miljoner svar inom loppet av juli och början av augusti.

Det här gör enkäten till det mest populära allmänna samrådet som EU-kommissionen någonsin ordnat.

Resultaten analyseras och utvärderas

Nu kommer resultaten från enkäten att utvärderas och analyseras. Resultaten sammanfattas i en rapport som publiceras inom några veckor.

EU-kommissionen kommer att beakta svaren i enkäten då man tar ställning till om systemet med sommartid fungerar och om något behöver ändras.

Valet står mellan att behålla det nuvarande systemet med sommar- och vintertid eller att avskaffa sommartidsomställningen i alla EU-länder.

I det senare alternativet skulle länderna få bestämma om man vill följa ständig sommartid, ständig vintertid eller övergå till någon annan tidszon.

Nationella lösningar inget alternativ

Att låta de enskilda medlemsländerna bestämma om tillämpningen av sommartid är däremot inte ett alternativ att räkna med.

Ett sådant beslut skulle enligt EU bidra till högre kostnader inom den gränsöverskridande handeln samt medföra problem för transporter och kommunikationer av olika slag.

Den inre marknaden för varor och tjänster kommer också att lida om man frångår samordningen mellan medlemsländerna, befarar EU.

karta
Bildtext En majoritet av EU-länderna följer centraleuropeisk tid (GMT+1).
Bild: EU-kommissionen

Negativa hälsoeffekter oroar

Sommartidens vara eller icke-vara väcker starka passioner. Många anser att det har negativa hälsoeffekter att vrida visarna på klockan två gånger per år.

Enligt EU tyder forskning på att människors biologiska klocka rubbas av systemet med sommartid.

Å andra sidan kan den nuvarande modellen ha positiva effekter på hälsan då människor är mer aktiva utomhus.

Överlag saknas det enligt kommissionen fortfarande forskning om de sammanlagda hälsoeffekterna av sommartiden.

Sommartiden infördes för att spara energi

Det ursprungliga syftet med att ställa om tiden två gånger per år var att ta tillvara dagsljuset så bra som möjligt.

Oljekrisen på 1970-talet var en annan bidragande orsak till att sommartiden togs i bruk i en del länder, då i syfte att spara energi.

En man hamstrar bensin under oljekrisen år 1973.
Bildtext Sommartiden ansågs vara ett sätt att spara energi. Bilden från 1973 då priset på olja sköt i höjden.
Bild: YLE 1973

Ökad trafiksäkerhet och förbättrade möjligheter till utomhusaktiviteter är andra argument som använts för att ta i bruk sommartiden.

Sedermera har det visat sig att energibesparingen till följd av sommartiden varit obetydlig. De positiva effekterna på trafiksäkerheten har också visat sig svåra att påvisa.

Samma regler inom hela EU

EU har reglerat sommartiden sedan 80-talet. Det direktiv som tillämpas för tillfället är från år 2 000.

Direktivet förpliktar samtliga medlemsländer att övergå till sommartid den sista söndagen i mars. Visarna ska vridas tillbaka den sista söndagen i oktober.

Idén med direktivet är att samma regler för sommartiden ska gälla för alla länder på den inre marknaden.

Finland, Estland och Litauen vill se över systemet

Men alla länder är långtifrån nöjda med den nuvarande modellen.

I Finland samlade ett medborgarinitiativ om att slopa sommartiden över 70 000 underskrifter ifjol.

Riksdagen förkastade ändå initiativet med hänvisning till att EU:s direktiv binder alla medlemsländer.

Därför har Finland varit pådrivande inom EU i fråga om avskaffandet av sommartiden.

Förslaget om att förkasta sommartiden får också gehör i Estland. EU-utskottet vid det estniska parlamentet föreslår att Estland borde ha permanent sommartid.

Litauen efterlyser i sin tur ett system som skulle beakta de regionala och geografiska skillnaderna bättre än det nuvarande.

Sommartiden slopas inte över en natt

Det är ändå utopistiskt att vänta sig att EU skulle köpa Finlands och Estlands krav med hull och hår.

Motståndet mot att ändra på systemet med sommartid och normaltid (eller vintertid, som det också kallas) har tillsvidare varit kompakt inom EU.

I februari i år uppmanade Europaparlamentet EU-kommissionen att utvärdera direktivet om sommartid. Parlamentet vidhåller ändå att det är viktigt att behålla ett enhetligt tidssystem inom EU.

Det överväldigande intresset bland allmänheten talar ändå för att frågan om sommartiden kommer att hållas på EU:s dagordning även i fortsättningen.

Diskussion om artikeln