Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kick off för invandrarsamarbete - Raseborg, Lojo, Vichtis och Högfors ska hjälpas åt

Från 2018
Uppdaterad 04.09.2018 08:58.
kvinna bakom kafedisk
Bildtext Hanna Al-Gburi bjuder in till internationellt café på Villa Haga varannan torsdag.
Bild: Monica Slotte / Yle

Fyra nyländska kommuner med föreningar, församlingar och privatpersoner ska samordna sig och dra nytta av varandras erfarenheter inom flyktingarbetet.

Den 5 september ordnas en inspirationsdag med workshops på Folkets Hus i Karis.

En gemensam satsning

Ramen är Resursbanken som är ett projekt som startade i våras och arbetar för integrationen av invandrare i Raseborg, Lojo, Vichtis och Högfors.

två kvinnor spelar flipper
Bildtext Flipperspel på Villa Haga i Karis.
Bild: Monica Slotte / Yle

Det är kommunernas gemensamma integrationsprojekt 2018-2020 som finansieras med medel från Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF).

Som projektkoordinator fungerar Marja Lind som har sitt kontor i Nummela.

Fonden stöder EU:s medlemsstater och riktar sig till tredjelandsmedborgare.

Det är personer som inte är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater.

De här människorna saknar i regel de rättigheter som unionsmedborgare har inom EU, till exempel rätten att resa fritt och att uppehålla sig i vilken medlemsstat som helst.

Inga färdiga lösningar

Karin Ljung, invandrarkoordinator i Raseborg hoppas via Resursbanken kunna få till ett smidigare samarbete och ett starkare nätverk när det gäller integrationsfrågor, mångkulturalism och inkludering.

- Projektet kommer inte med några färdiga lösningar eller modeller i det här skedet. Jag tror att man får ett bättre resultat och en bättre verksamhet om man jobbar tillsammans och drar nytta av varandras erfarenheter.

Det väsentliga är egentligen inte vilken status målgruppens invandrare har; om hen är asylsökande, papperslös eller har en kommunplats.

- Nu ligger fokus mera på föreningarna och de människor som jobbar för de här frågorna.

Svårt att hitta frivilliga

Volontärarbetet vilar idag på rätt få axlar. Det är oftast samma människor och föreningar som arrangerar saker och ting.

Ett exempel är det internationella café som lockar allt mellan 20 och 70 besökare varannan torsdag i Karis.

människor i cafeutrymme
Bildtext Nya vänskapsrelationer föds och gamla stärks. Längst till höger irakierna Mahmud och Qusay.
Bild: Monica Slotte / Yle

MaKuRa, invandrarnas kulturcentrum i Raseborg, började enligt Karin Ljung väldigt bra men nu ligger verksamheten rätt långt nere.

- Eftersom det saknas krafter och resurser. Det har också hänt att fina idéer har runnit ut i sanden eftersom man inte vet hur man ska föra dem vidare.

Här tror Ljung att sådant går lättare och smidigare med större cirklar och ett utvidgat samarbete.

Kick off i Karis

Den 5 september ordnas en kick off, en inspirationsdag klockan 17-20 på Folkets hus i Karis.

Då presenteras Resursbanken-projektet och då kan man också komma med nya idéer och lära känna varandra.

Kom gärna och lyssna vad det finns för tankar och prata med andra intresserade

Karin Ljung, invandrarkoordinator

Det ordnas workshops och man ska fundera på vad som finns och vad som saknas i utbudet.

Man är välkommen med utan att behöva binda sig till nånting.

två kvinnor
Bildtext Invandrarkoordinator Karin Ljung och volontären Hanna Al-Gburi
Bild: Monica Slotte / Yle

- Kom gärna och lyssna vad det finns för tankar och prata med andra intresserade. Och så ser vi vad det blir och var vi är när projektet tar slut om två år, föreslår invandrarkoordinator Karin Ljung.

Man skall anmäla sig till projektkoordinator Marja Lind per epost: marja.lind@vihtis.fi eller ringa 044-7674797.

Det Karin Ljung hoppas på är att man får ett starkare nätverk kring olika integrationsaktörer.

- Och att det finns mera aktiviteter där nyraseborgare och ursprungsraseborgare möts så att vi blir en ännu mer mångkulturell stad.

Bra med mångfald

Karin Ljung ser en styrka i att kommunerna har en brokig historia när det gäller att välkomna flyktingar.

Raseborg har lång erfarenhet av kvotflyktingar och asylsökande medan Högfors tog emot sin första grupp i år.

kvinna och män i bakgrund
Bildtext Diakonen Kristiina Hiltunen samtalar och lyssnar.
Bild: Monica Slotte / Yle

Här kan Raseborg kan dela med sig av sina erfarenheter men också låta sig inspireras av den verksamhet som andra kommuner arrangerar.

- I Lojo har det ordnats kvinnofester som har varit jättepopulära, med föreningar och frivilliga tillsammans. Vi kunde ha någonting liknande här, funderar Karin Ljung.

Restaurangdagar och syriska luncher som ordnats i Raseborg har varit populära evenemang. Självständighetsfesten var också mycket lyckad och dessutom fullbokad.

Invandrarbyrån ordnade fest för syriska flyktingar och vänfamiljer i Raseborg
Bildtext De gemensamma festerna har blivit populära.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Närmare tio olika föreningar var med och vi sålde slut. Alla som skulle ha velat komma rymdes inte med. Om vi samarbetar så finns det möjlighet till vad som helst.

Inom ramen för projektet kan man ordna utbildningar för föreningarnas medlemmar och också få hjälp med hyran för verksamhetsutrymmen.

Det kan handla om att komma med nya idéer, undvika överlappning när det ordnas nånting och om att föra en dialog med invandrarna om vad de vill ha och behöver.

Internationella caféet drar

Varannan torsdagseftermiddag från klockan 17 och framåt ordnas ett internationellt café i ungdomsgården Villa Haga i Karis.

Det drivs i Röda Korsets regi men Hanna Al-Gbhuri kokar kaffe och ställer i ordning, som frivillig.

Hennes engagemang började med att hon jobbade som volontär vid flyktingförläggningen i Mjölbolsta och vid Raseborg Resort.

- Jag blev ansvarig för kaffet, så blev jag styrelsemedlem och sen dök det upp andra sysslor också, så mycket man orkar med.

Det har hänt att fina idéer har runnit ut i sanden eftersom man inte vet hur man ska föra dem vidare

Hanna Al-Gburi är dessutom aktiv inom heminkvarteringsnätverket och har haft asylsökande som inneboende. Hon har fått insyn i asylprocessen och fått ge sitt stöd.

- Vi har fått sörja och glädjas tillsammans, på gott och ont.

Al-Gburis man Saif är asylsökande så de här frågorna hör till vardagen. Det är också svårt att säga var frivilligarbetet börjar och slutar.

De två var med och startade det internationella caféet 2016 och hjälps åt med det.

man och kvinna
Bildtext Saif och Hanna Al-Gburi
Bild: Monica Slotte / Yle

- Caféet har blivit en plats där det är lätt för människor av olika ursprung att prata och umgås. Det har sänkt tröskeln mellan Raseborgare och invandrare, säger Saif Al-Gburi.

Hanna Al-Gburi har märkt att det kan vara svårt att få andra Raseborgare med på olika projekt som ordnas.

- Det är ganska tufft. Emellanåt finns det ett intresse men det går i vågor. Det behövs nog flera frivilliga.

Karin Ljung är invandrarkoordinator i Raseborg

2:59

Volontärer och asylsökande om behovet av integration i Raseborg

4:59