Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg vill skapa ett levande område vid det nya stadshuset

Från 2018
Uppdaterad 24.08.2018 12:22.
Ekåsens huvudbyggnad i Ekenäs där Raseborgs administration ska flytta in.
Bildtext Huvudbyggnaden från 1930 blir Raseborgs nya stadshus.
Bild: Marica Hildén / Yle

Arbetet med den nya detaljplanen för Ekåsenområdet har kommit i gång igen. Målet är att skapa ett mångsidigt område med nya bostäder.

Meningen är att skapa ett levande område, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

- Det är jätteviktigt att det inte bara blir ett ensidigt område med förvaltning.

Raseborgs stads organisation flyttar till det före detta sjukhusområdet under det här året. Sjukhuskomplexets huvudbyggnad blir då Raseborgs nya stadshus.

Bostadshus på områdets västra sida

Enligt den gällande detaljplanen för Ekåsenområdet finns det inte möjlighet att bygga några bostadshus.

I planutkastet för den nya detaljplanen är flera tomter för bostadshus inritade på områdets västra sida. Det handlar både om tomter för flervåningshus och för radhus.

På områdets östra sida är det främst inritat kvartersområden för affärs- och kontorsbyggnader.

Byggnad i rött tegel.
Bildtext M-huset finns på områdets östra sida och är inritat i ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader.

Längs med Raseborgsvägen planeras ett kvartersområde för bostads- affärs- och kontorsbyggnader. De historiska tegelbyggnader som finns där ska bevaras.

Nya gatunamn föreslås

Området ska bevaras som ett förhållandevis glest byggt område. Enligt Simon Store är målsättningen också att det ska skapas en strandrutt som sträcker sig till Knipnäs sjukhus.

Det bildas också nya gatuområden i planområdet. De förslagna gatunamnen är: Ekåsengatan, Kaserngränd, Garnisonsgatan och Överläkaregatan.

Raseborgs stad köpte Ekåsenområdet av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) år 2012. Men sedan stadsstyrelsen antecknade programmet för deltagande och bedömning år 2013 har inget hänt.

I onsdags (22.8) dammade äntligen planläggningsnämnden av programmet och tog tag i frågan. Nu ska myndigheter, olika nämnder och andra instanser få säga sitt gällande planerna.

Artikeln uppdaterades 24.8 klockan 11:20 med uppgiften att stadens organisation flyttar till Ekåsenområdet under det här året.

Diskussion om artikeln