Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Anställd vid Helsingfors stad döms för tjänstebrott – tog fram sekretessbelagda uppgifter om sin kollega

Från 2018
Tingshuset i Helsingfors.
Bildtext Helsingfors tingsrätt dömde kvinnan för brott mot tjänsteplikt till dagsböter.
Bild: Yle/ Derrick Frilund

En kvinna som är anställd vid Helsingfors stad döms för brott mot tjänsteplikt. Kvinnan jobbar inom social- och hälsovårdssektorn och har olovligen sökt sekretessbelagda uppgifter om sin kollega i socialvårdens klientdatasystem. Under rättegången kom det fram att stämningen på kvinnornas arbetsplats var kylig.

Kvinnan sökte på sin kvinnliga kollegas namn två gånger inom loppet av sju minuter i slutet av maj 2015.

Helsingfors tingsrätt konstaterar att det inte går att slå fast att den första sökningen gjordes med avsikt men den andra gången var i alla fall med avsikt.

Rätten konstaterar också att det är klart att kvinnan inte har gått in och läst beslut i klientdatasystemet om sin kollega. Hon har ändå genom sökningen bland annat fått fram uppgifter om vilka lagar ett beslut grundar sig på och när det är fattat.

Besluten som syns i systemet rör bland annat utkomststöd, missbrukarvård och psykiatriska tjänster. De uppgifter som den anställda sett om sin kollega är känsliga och sekretessbelagda, konstaterar tingsrätten.

Helsingfors stad polisanmälde inte

Kollegan fick reda på snokandet genom att begära ut sina logguppgifter. Sju månader efter sökningen hörde arbetsgivaren, det vill säga Helsingfors stad, de båda kvinnorna.

Enligt Helsingfors stad kan kvinnan ha sökt på sin kollegas namn av misstag. Då var det ändå inte känt att kvinnan gjort två sökningar utan det kom fram först senare.

Staden gav kvinnan en anmärkning men gjorde ingen polisanmälan. Den gjordes av kollegan som utsattes för snokandet.

I åtalet fanns också uppgifter om att den åtalade kvinnan bläddrat i samma kollegas personliga bordskalender. Det döms hon inte för eftersom det inte finns annan bevisföring än kollegans egen berättelse.

"Vi sade inte god morgon till varandra"

Yle Huvudstadsregionen berättade om fallet och rättegången förra veckan. Den åtalade kvinnan nekade till åtalet.

Under rättegången kom det fram att stämningen inom enheten där de båda kvinnorna jobbade inte var bra.

– Relationen var inte varm och vi sade inte god morgon till varandra. Det var otrevligt att vara på jobbet. Vi var i samma rum men pratade inte och hälsade inte på varandra, förklarade kollegan sin relation till den åtalade.

– De anställda inom enheten var inte jämställda, det fanns favoriter. Omsättningen inom personalen är stor och anställda kommer och går.

Åtalade kvinnan om sin kollega: Jag har ingenting emot henne

Den åtalade kvinnan höll i rättssalen med om att stämningen var dålig. Däremot sade hon att hon inte har något emot kollegan vars sekretessbelagda uppgifter hon sökte upp.

– Vi har inte några personliga meningsskiljaktigheter och jag har ingenting emot henne. Ibland har jag hälsat på henne och ibland inte, men då har jag kanske tänkt på annat, sade hon i rätten.

Kvinnan har enligt rätten brutit mot offentlighetslagen, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och Helsingfors stads instruktioner.

Hon döms till 25 dagsböter på sammanlagt 575 euro och ska betala skadestånd till sin kollega på 500 euro. Kollegan hade begärt ett skadestånd på 1 000 euro.

Domen har inte vunnit laga kraft. Den dömda kvinnan är fortfarande anställd vid Helsingfors stad.

Diskussion om artikeln