Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ålyngel planterades ut i Borgå för att stöda artens fortsättning: ”Arten passar bra i den här omgivningen”

Från 2018
Joan Granqvist vid Borgå å.
Bildtext Joan Granqvist pekar mot det håll som ålen kommer att försöka ta sig i framtiden.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

På tisdagen landade ett plan från England full med ålyngel på Helsingfors-Vanda flygplats. Ålynglen har sedan planterats ut på olika håll i Finland, bland annat i Borgå å och i Strömfors i Lovisa.

Borgå kommer ändå inte att vara ålarnas hem hela deras liv.

- De kommer att leva här ända tills de är 12-15 år gamla. Då börjar de en lång vandring till Sargassohavet, vandringen är ungefär 5 000-6 000 kilometer lång, säger Joan Grönqvist som är Nylands Fiskarförbunds t.f. verksamhetsledare.

Ålarnas vandring till Sargassohavet i Atlanten tar från ett halvt år upp till ett år.

- Sen leker de i Sargassohavet och efter det dör de, säger Granqvist.

Ålyngel som planteras ut i Borgå å.
Bildtext I lådan ryms ungefär tusen ålyngel.
Bild: Kurre Lindström

Stöder arten

I Östnyland planteras den här gången 3 500 yngel, men tillsammans var det över 80 000 ålyngel som fraktades till Finland. I Borgå och i Strömfors i Lovisa är det Joan Granqvist som har skött om utplanteringen.

- Vattenägarna beställer gärna ålen hit eftersom arten passar bra till den här omgivningen, säger Granqvist säger när Yle Östnyland träffar henne vid Borgå å.

Målet med utplanteringen är att stöda ålbeståndet i Finland, eftersom arten är akuthotad. Trots det finns det enligt Granqvist inga restriktioner kring ålen. Det är tillåtet att fånga och äta ål.

- Oftast fångas de sedan när de är på väg tillbaka till Atlanten. Då är de feta och frodiga och ungefär en meter långa, säger Granqvist.

Ålen klarar sig bra här

Ålen är en långlivad och seg fisk enligt Granqvist, och hon tror att ålynglen kommer att klara sig rätt så bra i Borgå.

Trots att ålynglen just nu ser ut som runt tio centimeter långa daggmaskar och därför är ett lätt byte för andra rovdjur.

- Ålen är själv en kannibal och äter gärna sin egen art, men nu när de släpptes ut på det här stora vattnet så är risken mindre för det, säger hon.

Strömbergs vattenkraftverk och Borgå å (en damm).
Bildtext En del av ålynglen som kom till Finland planterades vid Strömsbergs kraftverk.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Men man får ändå räkna med att en del av ynglen blir föda för andra djur. Vissa redan i Borgå, andra när de är på väg till Sargassohavet.

- Studier visar att ungefär 70 procent av den utplanterade ålen klarar sig till vandringen uppåt. Sedan blir många uppätna av rovdjur, av hajar och valar och så vidare. Resten kommer fram till Sargassohavet.

Granqvist berättar att det också är möjligt att följa med hur det går för de ålyngel som nu planterades ut.

- De är strontiummärkta och det betyder att det blir märken i deras hörselstenar. Deras hörselstenar är lite som träd så att det blir en ny ring varje år och när de har fått den här märkningen så märker man om man fångar dem att de kommer från den här utsättningen i Finland.

23.08.18 En morgon med ålyngel, Borgå Pride och klara planer för västra åstranden

Programmet är inte längre tillgängligt