Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Från England till Larsmo- och Öjasjön – glada ålyngel släpptes ut i det fria

Från 2018
Uppdaterad 23.08.2018 07:44.
Ålyngel planteras ut i Kopparnäs i Degerby,Ingå
Bildtext Arkivbild på ålyngel.
Bild: Yle/Marga Sandström

På onsdagen fick 4 000 ålyngel äntligen simma ut i det fria efter ett dygn på resande fot. Planteringen av ålyngel i Larsmo- och Öjasjön är ett led i att stöda Finlands och Östersjöns ålbestånd.

- De var beresta, de kom på tisdag med flyg till Helsingfors från Danmark, där de har varit i karantän. De hade varit nästan ett dygn på resa, så de var nog glada när vi släppte dem ut i det fria, säger Birthe Wistbacka från norra svenska Österbotten fiskeområde.

- Vi hittade steniga områden och så satte vi ut hundra åt gången och sedan åkte vi vidare med båten. Vi planterade dem på sådana ställen där vi hoppas att de kommer att överleva.

En utrotningshotad art

Ålen är en vandringsfisk som förekommer både utmed våra kuster och i inlandet, men som endast fortplantar sig i Sargassohavet i Atlanten.

Men ålbestånden i Europa har minskat kraftigt och därför har man inom EU bundit sig till en ålförvaltningsplan för att stöda ålbestånden i Europa.

- Ålen är utrotningshotad och Finland har en skyldighet att förstärka det europeiska beståndet av ål. Larsmosjön och Öjasjön är ypperliga ställen att plantera dem, eftersom de trivs i mörka, hummusrika vatten, konstaterar Wistbacka.

Verksamhetsledaren vod Norra svenska fiskeområdet, Birthe Wistbacka
Bildtext Birthe Wistbacka.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Projektet har flera år på nacken

Att plantera ut ålyngel i Österbotten är inget nytt. Redan 2011 planterade man ut sammanlagt 25 000 ålar i Österbotten. Och projektet har visat sig vara lyckat.

- Vi har infört ett provfiske redan i fjol där vi konstaterade att de ålar, som vi satte ut i början av det här programmet 2011-2012, har överlevt bra och vuxit, så vi vet att de klarar sig där.

- Nu ska vi lära oss att fiska dem på ett hållbart sätt, så att de kan vandra vidare. De vandrar till Sargassohavet när de är könsmogna, så det här är bara en liten del av deras livscykel att de får vara här i Larsmosjön.

Allt som allt utplanteras 81 500 ålyngel i Finland i år. I Österbotten planterades ålyngel ut i Larsmo- och Öjasjön samt i Kyro älv.