Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu finns klara visioner för hur nya bostäder vid sparbanken i Ekenäs kunde se ut

Från 2018
En gata.
Bildtext Så här skulle ett nytt bostadshus kunna se ut i hörnet av Stationsvägen och Skillnadsgatan i Ekenäs centrum. I artikeln finns flera visualiseringar.
Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt

Torget framför sparbanken i centrum av Ekenäs ska tydligare bli den piazza arkitekt Alvar Aalto hade i sin vision över området. Det sker bland annat genom att det byggs nya byggnader framförallt för bostäder på området.

Det är Ekenäs sparbank som med hjälp av en arkitektbyrå har gjort upp planer för hur fyra tomter i Ekenäs centrum kunde få nytt liv.

De fyra tomterna ligger vid Skillnadsgatan, Ystadsgatan och Stationsvägen.

I dagens läge finns banken och ett annex med framförallt affärer och kontor på tomterna. Dessutom finns det ett slags torg, en piazza, framför byggnaderna och bakom husen en parkering.

En byggnad med affärer.
Bildtext I annexet finns i dag bland annat apotek och skattebyrå.
Bild: Petra Thilman / Yle

I hörnet av Skillnadsgatan och Stationsvägen, nedanför det gamla polishuset, finns en tom tomt. Också vid Ystadsgatan finns det plats för ett mindre hus.

En gata.
En gata.
Jämförelse av två bilder: Så här skulle huset se ut sett från Kungsgatan. Dra markören av och an för att se vyn före och efter.
Bilder: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt (vänster), Arkitektbyrå Kasper Järnefelt (höger)

Redan nu godkänner detaljplanen att det byggs byggnader på tomterna. Problemet med den gamla planen är att den framförallt tillåter att det byggs affärsfastigheter med få bostäder.

I den nya planen skulle läget vara tvärtom, mera bostäder och bara lite affärslokaler.

En tecknad skissbild av byggnader i en stad.
Bildtext Så här ser en skiss över området ut.
Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt

På tomten i hörnet av Stationsvägen och Skillnadsgatan skulle man få bygga ett bostadshus i maximalt fyra våningar på totalt 1 850 kvadratmeter.

Det är bara i bottenvåningen det tillåts affärsfastigheter så 80 procent av byggnaden skulle vara reserverad för bostäder.

En gata.
En gata.
Jämförelse av två bilder: En visualisering av hur den tomma tomten ser ut i dag och hur den kunde se ut enligt arkitektbyråns visioner. Dra markören av och an för att se vyn före och efter.
Bilder: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt (vänster), Arkitektbyrå Kasper Järnefelt (höger)

På gårdssidan är byggnaden inne i sluttningen och då syns bara våningarna två till fyra.

Mot Stationsvägen och torget, piazzan, ska den översta våningen vara indragen.

Balkongerna bör vara indragna, men små franska fönster eller små balkonger får byggas.

En gata.
En gata.
Jämförelse av två bilder: Så här skulle huset se ut sett vid Stationsvägen. Dra markören åt sidan för att se bilden före och efter.
Bilder: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt (vänster), Arkitektbyrå Kasper Järnefelt (höger)

Parkeringen sker på gårdssidan i marknivå och det kan också finnas parkering under mark.

Parkeringsdäck gör det möjligt att köra från tomten till Ystadsgatan trots höjdskillnad.

En parkeringsplats och ett hus.
Bildtext Nuvarande parkeringsplats vid den tomt i hörnet av Stationsvägen och Skillnadsgatan där det skulle byggas ett nytt hus.
Bild: Petra Thilman / Yle

Mindre byggnad vid Ystadsgatan

Vid Ystadsgatan får man bygga ett hus på 600 kvadratmeter i två våningar.

En gata.
Bildtext Här vid Ystadsgatan finns plats för ett mindre hus i två våningar.
Bild: Petra Thilman / Yle

Också här får upp till 80 procent av byggnaden vara bostäder. Byggnaden ska vara enkel och traditionell i sin form så att den sammanbinder de gamla husen från 1919 med Alvar Aaltos bankhus.

En parkeringsplats och ett hus.
Bildtext Så här ser parkeringen vid Ystadsgatan ut i dag. Men på en del av nuvarande parkeringen skulle det få byggas ett nytt hus.
Bild: Petra Thilman / Yle

På torget framför bankhuset med annex görs planteringarna så att torgets karaktär blir tydligare.

En byggnad.
Bildtext Själva bankhuset är skyddat och rörs inte.
Bild: Petra Thilman / Yle

Området ska göras till ett urbant, torgliknande område där ett kafé eller en restaurang kan ha en uteservering, heter det i förslaget.

I beskrivningen i förslaget till ny detaljplan för området sägs också att stadsbilden blir mer enhetlig med bostäder och affärslokaler mot torget.

En byggnad med ett öppet torg framför sig.
Bildtext Så här ser torget eller piazzan ut i dag.
Bild: Petra Thilman / Yle

Planläggningsnämnden i Raseborg beslutade på onsdagen (22.8) att ett planutkast läggs fram till påseende i minst 30 dagar. Dessutom begär man in utlåtanden av bland annat myndigheter.

Diskussion om artikeln