Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Planerna för västra åstranden i Borgå blir verklighet - Wilenius båtvarv kan bygga till

Från 2018
Uppdaterad 23.08.2018 12:12.
Wilenius varv och Borgå å
Bildtext Wilenius båtvarv påverkas av planerna. Arkivbild från 2015.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Västra åstranden ska bli ett nytt vardagsrum för Borgå. Detaljplanen för västra åstranden klubbades igenom på onsdag.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för rekreation och service vid Kokonbacken på Västra åstranden i Borgå.

Tanken är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för Wilenius båtvarv. De gamla båthusen ska bevaras men i planen finns också byggrätt för en ny varvsbyggnad på 750 m2.

Företagare Max Nordlund på Wilenius varv välkomnar den nya detaljplanen.

- Detaljplanen innebär framförallt en möjlighet till någon sorts framtid som tidigare inte har funnits, säger Nordlund.

Wilenius båtvarv är i behov av nya lokaler.

- För att man ska kunna fungera där måste man ha en varm lokal. Det fanns tidigare en varm byggnad på varvsområdet men den var i så dåligt skick att det inte gick att renovera. När vi hade rivit den konstaterade staden att som vill ha den marken och att där inte ska finnas något an

Detaljplan: Västra åstranden, stranden för kultur och fritid

Största delen av området längs med den västra åstranden ska vara rekreationsområde, med parker och idrottsanläggningar.

Skidcentrumet i Kokon får byggas ut bland annat med en läktare och ett litet café på toppen av Kokonbacken.

Vid åstranden kan det i fortsättningen byggas bland annat två flytande bastur och några stränder för kanoter.

Dessutom anvisas en öppen plats för en gästhamn med åtföljande servicebyggnad och uteservering.

De gamla båthusen vid Wilenius båtvarv ska bevaras av kulturhistoriska skäl, och man får bygga en ny varvsbyggnad och andra lokaler som tjänar båtliv, turism och rekreation.

Det gamla reningsverket anvisas som kvartersområde för servicebyggnader där lokaler som tjänar välfärdstjänster, kulturverksamhet, rekreation och turism samt kollektivt boende får placeras.

Beträffande den gamla pumpstationen för avloppsvatten ska man utreda om det skulle vara möjligt med nya användningsändamål.

Till exempel kunde en idétävling arrangeras om hur den gamla pumpstationen kunde utnyttjas.

Största delen av området ska bli ett rekreationsområde med parker och idrottsanläggningar. I planen finns finns också inritat en ny gästhamn och ett litet café på toppen av Kokonbacken.

Stadsfullmäktige i Borgå godkände på onsdag kväll enhälligt detaljplanen "Västra åstranden, stranden för kultur och fritid".

23.8. kl. 9:50: Kommentarer av Max Nordlund lades till.

23.08.18 En morgon med ålyngel, Borgå Pride och klara planer för västra åstranden

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln