Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Censorns tips inför studentprovet i modersmål: skrivkompetens

Från 2018
Uppdaterad 21.09.2020 11:13.
Finländsk skog
Bild: Linda Söndergaard/Unsplash/Yle

Här berättar censor Minna-Riitta Luukka hur det lönar sig att läsa materialet i provet i skrivkompetens - och vad man ska tänka på när man bygger upp sitt svar.

I skrivkompetensprovet ska skribenten med hjälp av material skriva en text som är diskuterande, öppnar perspektiv eller tar ställning. Provet är uppbyggt kring ett specifikt och relativt omfattande tema. I provet ingår 5–7 ämnen av vilka skribenten väljer ett.

1. Använd materialet som stöd för dina egna tankar

I skrivkompetensprovet läser man materialet på ett annorlunda sätt än i läskompetensprovet. Man specificerar och analyserar inte materialet i detalj, utan använder det som underlag för sitt eget tänkande, lite som fakta- eller läroböcker.

Skribenten använder materialet som stöd. Man behöver inte hitta på allt själv, utan kan plocka information, idéer och synpunkter att använda som utgångspunkt för sina egna tankar eller för sin text.

Man ska ändå inte referera materialet utan begrunda saker och ta ställning till synpunkter som förekommer i materialet. Man ska ha något att säga om materialet, för skribentens egna reflektioner är det viktigaste i det här provet.

Det finns många olika sätt att använda sig av materialet - det går att skriva en bra och reflekterande text med få hänvisingar till materialet, samtidigt som en text som innehåller en lång dialog med materialet också kan bli lyckad.

Det går inte att säga hur många gånger en skribent ska hänvisa till materialet. Det finns många olika sätt att använda sig av materialet - det går att skriva en bra och reflekterande text med få hänvisingar till materialet, samtidigt som en text som innehåller en lång dialog med materialet också kan bli lyckad.

2. Bestäm dig: reflekterar du eller tar du ställning?

Målet med provet i skrivkompetens är en text som förmedlar din egen röst. Texten kan vara reflekterande, presentera olika synvinklar eller ta ställning. De här sakerna utesluter inte varandra, men när man planerar sin text bör man bestämma en hurudan text man vill få till stånd.

Om man bestämmer sig för att skapa en text som tar ställning, ska man fundera på var man presenterar sitt ställningstagande, till exempel i början eller i slutet. Det viktigaste är att skribentens egen synpunkt framgår tydligt. En reflekterande text kan däremot presentera olika åsikter utan att skribenten själv tar ställning.

Börja med att bekanta dig med materialet och känn efter vilka tankar det väcker hos dig. När du planerar din text kan du få idéer som så småningom formar din egen inställning. När du väl har bestämt dig för om du vill reflektera eller ta ställning, ska du vara konsekvent.

När du väl har bestämt dig för om du vill reflektera eller ta ställning, ska du vara konsekvent.

3. Leta efter idéer i materialet

Om du plötsligt befinner dig i en situation av total blackout, du har ingenting att säga om de givna temana, kan du vända dig till materialet för idéer.

Ta ett djupt andetag och fördjupa dig i materialet. Samla dina tankar, rita, gör en tankekarta. Uppgifterna lämnar utrymme att vända på de givna temana och synpunkterna. Det finns plats för skribentens egna lösningar.

4. Passa dig för plagiat

Luukka betonar betydelsen av etiska spelregler i modersmålsprovet. Bryter man mot dem, bestraffas man med stränga poängavdrag. Man får absolut inte kopiera text direkt från materialet. De bitar som kommer från materialet bör man markera tydligt.

Den tekniska hänvisningen till materialet kan ske på olika sätt - viktigast är att hänvisningen är tydlig. Det ska framgå vilket material man hänvisar till, samt vilka som är skribentens egna tankar och vilka som kommer från materialet.

5. Öva dig på att komma på synvinklar

En insiktsfull synpunkt kan imponera på censorn. Om det känns svårt att komma på en synpunkt, lönar det sig att öva på det när man förbereder sig för provet.

Tänk dig en tärning, säger Minna-Riitta Luukka. Fokusera på ett ämne och tänk på hur du kan granska ämnet ur olika vinklar, genom att vända på tärningen. Dina första tankar om ett ämne kanske inte är så originella, så det lönar sig att öva sig på att tänka på en sak ur många olika synvinklar.

Du hinner med allt på sex timmar - också med att finslipa ditt prov.

6. Finslipa till slut

Utöver att man ska planera sin text i provet i skrivkompetens, lönar det sig också att satsa på textens kvalitet. Den sista editeringsfasen när man går igenom sin text är speciellt viktig.

När du tycker att din text är färdig, gå igenom den ännu en gång. Håll en liten paus innan och försök sedan läsa din text med en utomståendes ögon. Se extra noga på textens stil - målet är en saktextliknande text på standardsvenska. Kontrollera textens språkriktighet och rättstavning. Behöver något förtydligas, förstår du säkert själv varje del? Du hinner med allt på sex timmar - också med att finslipa ditt prov.

Artikeln är en översatt version av Jenni Honkanens text för Yle Abitreenit.

21.9.2020: Artikelns ingress omformulerad.

Diskussion om artikeln