Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Supermaten blir kvar i skogen när plockare saknas – våra bärföretag ska kanske göra sylt på polska lingon

Från 2018
Bärplockare och lingon
Bild: All Over Press

En halv miljard kilo bär beräknas växa i våra skogar varje år, men endast en tiondedel av de vilda bären tas till vara. Finländare är inte intresserade av kommersiell bärplockning – och utländska bärplockare har i år inte velat komma hit.

För blåbärens och lingonens del kan den tillvaratagna andelen vara så liten som tre procent i år, uppger man på Arktiset aromit som vill befrämja användningen av naturprodukter.

– Bristen på lingon blir nog värst, säger försäljningsdirektör Kåre Björkstrand vid bärleverantören Marja Botnia Berries till Svenska Yle.

Ännu för två år sedan exporterade Finland sju miljoner kilo lingon, främst till Sverige, som förädlade dem för att säljas på bland annat Ikea.

I år har torkan reducerat blåbärsskörden på sina håll – skörden som helhet klassificeras som dålig – medan lingonskörden väntas bli måttlig. Också hjortronskörden är högst måttlig i år.

Kaksi marjanpoimijaa kävelee metsässä
Bild: Yle / Houman Taleghani

Bristen på lingon blir nog värst i år

Kåre Björkstrand vid Marja Bothnia Berries

– Men vi är ännu i det skedet att säsongen fortsätter även för blåbärens del. Först såg det helt katastrofalt ut, men säsongen fortsätter in i september i Lappland så vi vet inte ännu var vi landar, om det finns tillräckligt för export och till vilket pris, säger Björkstrand.

Samtidigt som de bär som finns inte hittar plockare finns det ett enormt intresse och stor efterfrågan för finländska vilda bär, både inom landet och utomlands.

Supermat som går till spillo

Finländska företag inom bärbranschen måste eventuellt ty sig till utländsk råvara i år för att kunna svara på efterfrågan.

Torkan är dock inte det främsta skälet till bärbristen.

I år beror den knappa tillgången på bär mest på att färre thailändska bärplockare valt att komma hit efter dåliga erfarenheter bland landsmän under de senaste åren.

Det är 30 procent färre plockare i år så det blir mindre insamlat, det är den främsta orsaken till bärbristen

Kåre Björkstrand vid Marja Bothnia Berries

I år har 2 430 thailändare anlänt för att plocka bär. Bär som odlas i trädgårdar och åkrar plockas till stor del av ryska och ukrainska bärplockare.

– I fjol hade vi tusen fler plockare från Thailand. Minskningen är 30 procent, så trots att det skulle finnas bär så blir det mindre bär insamlat, säger Björkstrand.

Thailändska myndigheter har direkt avrått intresserade från att komma hit för att försöka förtjäna på bärplockning.

– Samma problem med tillgång till bär finns i år i hela Skandinavien, plockarnas antal har minskat även i andra länder, säger Björkstrand.

Finländska bärföretag som förädlar bärprodukter för export tvingas nu fundera på om råvaran räcker eller om man ska köpa utländska bär, skriver Yle Uutiset.

Sylt i skärgårdsbutiken.
Bild: Ulrica Fagerström/ Yle

Eftersom Sverige och Norge också haft brist på plockare i år riktas blickarna möjligen mot sydost.

– Östeuropa har haft en bra skörd av vilda bär i år, så det kommer ett visst tryck därifrån, säger Björkstrand.

Överskottsbären säljs till släkt och vänner

Få finländare är intresserade av att arbeta i skogen med att samla in bär i någon större omfattning.

Vad gäller bär som plockas av finländare förlorar företagen ofta inköpstävlingen mot privatpersoner; bärplockare säljer hellre de bär som inte behövs i det egna hushållet direkt till bekanta och andra mindre uppköpare.

Blåbär i plastaskar på ett torg.
Bild: Yle/Minna Almark

Bärplockare får vanligtvis betydligt mer betalt för sina bär av privatpersoner än av företagen; det kan vara flera euros skillnad per kilo i priset.

Varför plockar inte finländare mera bär?

– Ja, det är en bra fråga. Intresset har gått ner år för år. Man plockar åt sig själv eller säljer till kompisar – men man är inte i skogen varje dag, säger Björkstrand.

Det har ju varit 25-30 grader varmt så kanske man inte ens plockat åt sig själv i sommar

Kåre Björkstrand vid Marja Bothnia Berries

– Förädlarna har inte möjligheter att konkurrera i pris med privatpersoner. Finländare plockar nog bär, men bären landar inte hos oss. Beslutet är enkelt att fatta om man får antingen två eller åtta euro för sina bär, säger bärföretaget Kiantas vd Vernu Vasunta i intervjun i Yle Uutiset.

Det finns exempelvis grupper på sociala medier där intresserade plockare och köpare kan hitta varandra, en del säljer till matcirklar och en del till bekanta krögare.

Försäljningspriset är oftast klart högre än vad företagen betalar; många kvalitetsmedvetna privatpersoner är redo att betala för kvalitet.

Allt står och faller med utländska bärplockare

Också de lägre världsmarknadspriserna spelar in i sammanhanget. Bärföretagen kan inte höja sina inköpspriser på grund av konkurrensen från kanadensiska och östeuropeiska blåbär och lyckas därmed inte aktivera finländare.

– Det är nog så att plockandet av vilda bär är helt i händerna på thailändska plockare hos oss. Det är samma trend i andra länder i Europa, till och med Polen och Ukraina (varifrån det kommer plockare till våra trädgårdsodlingar), säger Björkstrand.

För utländska bärplockares del önskar företagare inom branschen klara spelregler och mer bestående lösningar så att tidigare års missförhållanden inte upprepas och branschens anseende förbättras.

Problemet är att plockarna inte är i ett arbetsförhållande till bäruppköparna, vilket innebär att de tvingas bära förlusterna själva.

Saft och sylt från Nagu
Bild: Yle/Naima Farah

De ansvarsföretag som bjudit in plockarna är numera skyldiga att se till att plockarna har en möjlighet att förtjäna minst 30 euro per plockningsdag, men målsättningen har inte förverkligats i alla fall.

Det händer fortfarande att bärplockare från Thailand inte får ens flygbiljetterna betalda trots långa arbetsdagar under en hel sommar i skogen.

Naturresursinstitutet Luke har i år öppnat en söktjänst där man kan se hur bärsituationen utvecklas (på finska).

Diskussion om artikeln