Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

JHL: Många kommuner pressar personer med svåra funktionsnedsättningar att vara arbetsgivare för sina assistenter

Från 2018
Uppdaterad 23.08.2018 11:56.
Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Helsingfors gjorde en dövblind person till arbetsgivare mot sin vilja. Det är ett enormt ansvar att tvinga på en person som är helt beroende av assistans för att få det dagliga livet att fungera.

Många kommuner pressar personer med svåra funktionsnedsättningar till att bli arbetsgivare för sina egna assistenter, enligt förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Enligt JHL utnämner många kommuner också sådana funktionshindrade personer till arbetsgivare som själva inte förstår sig vara arbetsgivare eller som inte är kapabla att vara arbetsgivare.

- Man har t.ex. begärt att en dövblind ska fungera som arbetsgivare, skriver JHL:s jurist Reeta Holmi i ett blogginlägg.

Den dövblinde personen kunde förlita sig enbart på känselsinnet för att få information, kommunicera och fungera.

Hen hade själv uppgett sig vara oförmögen och ovillig att fungera som arbetsgivare till sin personliga assistent.

Ändå krävde Helsingfors stad att den dövblinde skulle vara arbetsgivare för sin assistent då det gällde resor utanför huvudstadsregionen.

Beslutet togs till Högsta förvaltningsdomstolen där det upphävdes.

Det är fömånligare för kommunen att personen med funktionsnedsättning själv fungerar som arbetsgivare till skillnad från att kommunen köper tjänster åt personen.

Då slipper kommunen arbetsgivaransvaret och konkurrensutsättningsprocessen.

Förutom att arbetsgivarmodellen kan förorsaka olika utmaningar för personen med funktionsnedsättning så kan dessutom assistenterna råka i kläm, särskilt i konfliktsituationer.

Personen som behöver assistans kanske inte alls känner till vilket ansvar som vilar på hen som arbetsgivare.

Svårt att hitta bra assistenter

Holmi tar också upp ett fall som tidningen Ilkka skrivit om där Marko Päivänsäde mot sin vilja tvingas fungera som arbetsgivare för sina assistenter.

Päivänsäde är förlamad i största delen av kroppen och har fyra personliga assistenter som hjälper honom.

I artikeln, publicerad den 10 augusti, berättar Päivänsäde att han anser det vara svårt att hitta bra assistenter eftersom många jobbar som personlig assistent enbart tillfälligt.

Korsningen mellan Ågatan och Lundagatan är besvärlig
Bildtext Bilden hänger inte ihop med artikeln. Paulina Hannus med sin assistent.
Bild: Yle/Carmela Walder

En personlig assistent jobbar ofta mycket tätt tillsammans med personen som behöver assistans, och gör det möjligt för personen med funktionsnedsättning att klara av vardagen.

Det är viktigt att allt fungerar och att parterna kommer överens.

Kommer inte i säng utan hjälp

Då Päivänsäde intervjuades för artikeln höll han just på och försökte rekrytera en ny assistent, eftersom en av hans nuvarande ska börja studera.

Han måste också själv hitta vikarier då assistenterna har semester. Om någon av hans assistenter blir sjuk ska assistentcentret hitta en ny åt honom. Ofta lyckas de inte.

Dessutom stänger assistentcentret redan klockan 15. Om Päivänsädes assistent meddelar klockan 16 att hen är sjuk och inte kan komma på sin kvällstur kan centret inte hjälpa.

parkeringsplats för rörelsehindrade
Bild: Yle/Maria Wasström

Då måste Päivänsäde själv ringa runt för att hitta någon som kan hjälpa honom att komma i säng på kvällen.

Förra hösten försökte Päivänsäde få kommunen att bevilja honom en servicesedel för att kunna köpa assistanstjänster av ett privat vårdföretag, men han fick avslag.

Enligt Holmi är problemen med arbetsgivarmodellen allmänt kända och bland annat riksdagens justitieombudsman har gett avgöranden i ärendet utan större inverkan.

- Därför är det viktigt att en del av problemen med arbetsgivarmodellen beaktas i beredningen av den nya handikappservicelagen. De mest centrala reformerna i den nya lagen vore att den gravt handikappade personen ger sitt godkännande till att fungera som arbetsgivare, skriver Holmi.

Diskussion om artikeln