Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniskt lobbande fruktlöst – riksväg 8 prioriteras ändå inte

Från 2018
Uppdaterad 14.09.2018 05:15.
Riksväg 8
Bild: Yle/Roger Källman

Riksväg 8 blir till stora delar utanför stomnätet - i alla fall i det förslag som kommunikationsministeriet nu lägger fram. Hela sträckan mellan Björneborg och Ytterjeppo klassas i förslaget som en mindre viktig väg.

Handelskammaren i Österbotten lät göra en egen utredning som överlämnades till ministeriet för någon månad sedan. I den poängteras att 30 procent av Finlands export härrör sig från västkusten.

- I den här utredningen har man bara tittat på trafikmängder, säger landskapsdirektör Kaj Suomela vid Österbottens förbund.

Enligt Suomela har man helt förbisett flera viktiga saker.

- Det här är Finlands motor. Man måste se på värdet på transporterna och på den regionala utvecklingen.

Utlåtanderunda och förslag till minister

Kommunikationsministeriets förslag är nu på utlåtanderunda fram till den första oktober. Därefter lägger arbetsgruppen vid ministeriet fram förslaget till kommunikationsminister Anne Berner (C).

För Österbottens förbund innebär det fortsatt lobbande.

- Vi kommer att samarbeta med de andra landskapen längs riksväg 8, med handelskammaren och riksdagsledamöterna. Vi ska också ha kontakt med ansvariga ministern, säger Suomela.

Vilka praktiska konsekvenser utformningen av stomnätet får är oklart.

- Det kan ju ingen veta på förhand. Men klart är att är man utanför stomnätet blir det svårare att hävda sig för att få statliga pengar för vägen. Det är viktigt att hela riksväg 8 är en del av stomnätet, säger Kaj Suomela.

Diskussion om artikeln