Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Finska skolsektionen vill att de svenska eleverna ska fortsätta som förr i Hindhår skolcenter

Från 2018
Hindhår skola i Borgå
Bild: Yle/ Jeanette Broman

Den svenska skolan ska få fortsätta i Hindhår skolcentrum som förut tycker politikerna i Borgå finskspråkiga utbildningssektion.

Sektionen röstade i ärendet. Stadens förslag var att utreda flera olika alternativ för skolcentrets framtid.

Ett alternativ är att bara årskurserna 1-4 går i Hindhår skolcentrum, och ett annat alternativ är att bara den finskspråkiga skolan skulle bli kvar i Hindhår.

Hanna Lönnfors (SFP) föreslog att Hindhår skola får fortsätta som tidigare med elever från förskola till årskurs 6 i Hindhår skolcentrum.

Lönnfors förslag vann med rösterna 5-2.

Det innebär att finskspråkiga utbildningssektionen vill att Hindhår skola ska fortsätta som förut, och att staden i sin budget för 2019 ska anvisa pengar till nya lokaler i Hindhår.

Idag går en del av eleverna i skola i baracker. Delar av bildningscentret i Hindhår har rivits på grund av inneluftsproblem.

Den 29.8. ska Borgå stads svenskspråkiga utbildningssektion ta ställning i samma ärende.