Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vicerektor: Centria kan tvingas banta utbildning i Jakobstad

Från 2018
Uppdaterad 24.08.2018 12:19.
Campus Allegro i Jakobstad
Bildtext Campus Allegro i Jakobstad
Bild: YLE/Chanette Härus

Staden Jakobstad planerar att köpa en ny tradenomutbildning av yrkeshögskokan Novia, även om yrkeshögskolan Centria redan utbildar tradenomer i staden. Det kan leda till att Centria måste banta sin utbildning.

Yrkeshögskolan Centria har utbildat tradenomer i Jakobstad i många år. Examen ges på finska, men många studerande är svenskspråkiga. Staden Jakobstad planerar nu att köpa ytterligare svensk tradenomutbildning av Novia för 400 000 euro.

Nu säger vicerektor Hannele Teir på Centria att antalet studerande inte räcker till. Följden av stadens satsning kan bli att Centria bantar sin utbildning av tradenomer.

Inga diskussioner har förts i förväg mellan Centria och staden

Jakobstad hoppas på att grannkommunerna skall delta i kostnaderna för utbildningen av tradenomer. Inga mer omfattande diskussioner har ändå förts med dem innan stadsstyrelsen i tisdags beslöt att satsa sammanlagt 400 000 euro under fyra år på den här utbildningen.

Inga diskussioner har heller förts med Centria. Det förvånar vicerektor Hannele Teir som har ansvar för utbildningsfrågor vid Centria där staden är delägare med 10 procent.

Centria planerar en form av språkbadsundervisning till våren 2019 i Jakobstad med undervisning på finska, svenska och engelska.

Vicerektor Hannele Teir vid yrkeshögskolan Centria
Bildtext vicerektor Hannele Teir vid yrkeshögskolan Centria.
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Det finns jättelitet finskspråkiga i Jakobstad och det finns inte heller så många svenskspråkiga i Jakobstad som vill börja med tradenomutbildning. Vi måste kanske avstå från vårens antagning av studerande om stadens planer förverkligas, säger Hannele Teir.

- Man kan nog fråga vad stadens ägarintresse i Centria egentligen är, däremot äger staden ingenting i Novia.

En följd av beslutet i stadsstyrelsen kan enligt Teir bli att staden köper tradenomutbildning av Novia och Centria tvingas i sin tur att banta volymen på sin tradenomutbildning.

All utbildning är bra enligt stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP) säger i en kommentar att staden är för alla utbildningar och att samtalen med Novia är i sin linda och stadsstyrelsen är positiv till sådana diskussioner. Han kommenterar däremot inte vicerektor Hannele Teirs uppfattning.

- Hon talar för sig, skriver Peter Boström i ett meddelande per epost.

peter boström
Bildtext Peter Boström.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

- Jag talar inte för mig utan för Centria. Vore jag staden skulle jag köpa annan utbildning, till exempel ingenjörs- eller socionomutbildning, säger Hannele Teir. Betalar man tillräckligt får man hit Harvard om man vill.

Snabba beslut krävs

Novias tradenomutbildning med 30 platser i Jakobstad kan starta höstterminen 2019 om allt går som stadsstyrelsen i Jakobstad tänker sig. Stadsstyrelsen i Jakobstad var i tisdags enig om en satsning på sammanlagt 400 000 euro under en fyraårsperiod 2019-2022

- Förutsatt att vi hittar en modell som tillfredsställer bägge parter inom september månad är det tekniskt möjligt att starta utbildningen hösten 2019. Det säger rektor och vd Örjan Andersson vid yrkeshögskolan Novia.

Inga detaljer har ännu slagits fast och det är staden som initiativtagare till Novias tradenomutbildning. Frågan diskuterades i stadsstyrelsen före semestrarna men det var först den 21.8 som stadsstyrelsen för första gången tog upp frågan som ett ärende och finansieringen från stadens sida godkändes direkt. Fullmäktige skall ännu godkänna finansieringen när detaljerna med Novia är klara och det finns ett avtal.

- Hade vi tagit initiativet skulle vi ha presenterat ett koncept först som vi sedan begärt finansiering för, säger Örjan Andersson.

Enligt stadsstyrelsebeslut skall staden Jakobstad försöka få med grannkommunerna i finansieringen av projektet. Några politiska diskussioner på bred front har ändå inte förts i förväg med dem innan beslutet i stadsstyrelsen i Jakobstad fattades.

Examenskvoter är begränsade

Staten är inte med i finansieringen av Novias tänkta utbildning för 30 tradenomer i Jakobstad. Novias överskrider redan i dagsläget sina examenskvoter och kommer därför inte att satsa på egen hand i den här utbildningen.

- Vi får inte betalt från staten och då är finansiering från Jakobstad ett randvillkor för att gå med i projektet. Novia har inte heller ännu fattat några beslut, säger Örjan Andersson

Försök att höja examenskvoter

Ifall Novias tradenomutbildning kommer igång i Jakobstad är det meningen att lobbning för en permanent utbildning skall ske gentemot staten, det vill säga höjda examenskvoter för Novia.

- Vi har inte ännu diskuterat hur man skall få med staten men det är klart att man på den kanten är väldigt njugg med tilldelningen av examenskvoter och vi överskrider dem redan i dagsläget.

Brist på arbetskraft i företagen

Utvecklingsbolaget Concordia i Jakobstad och Österbottens handelskammare genomför regelbundet undersökningar kring företagens behov av arbetskraft. VD Jarl Sundqvist vid Concordia välkomnar planerna på en tradenomutbildning i Novias regi i Jakobstad.

Jarl Sundqvist är vd på näringslivscentralen Concordia i Jakobstad
Bildtext Jarl Sundqvist
Bild: Yle/Kjell Vikman

Utredningar visar enligt honom att det finns ett behov av ingenjörer och tradenomer av olika slag i Jakobstadsregioner men också av andra yrkesgrupper.

- Jag ser inget konkurrensförhållande mellan Centria och Novia, med bra planering kompletterar de varandra jättefint, säger Jarl Sundqvist.