Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avloppsslam spreds olovligt ut på åkrar i Raseborg

Från 2018
Person på toaletten
Bildtext Bakterierna kan hamna i dricksvattnet eller i maten.

I fem års tid har en fastighetsägare i Raseborg olovligt tömt ut avloppsslam på sina åkrar. Som tur är så är det ett rätt ovanligt problem i kommunen, säger miljöinspektör Aapo Ahola.

Vårvintern 2017 fick miljöbyrån i Raseborg ett tips om att en fastighetsägare tömde avloppsslam på sina åkrar. Miljöbyrån gjorde en första inspektion på stället i februari och fick informationen bekräftad.

Avloppsslammet kom både från fasta bostäder och från ett antal fritidsbostäder som personen i fråga hyr ut.

Området där slammet har tömts ut sluttar ner mot en havsvik. Avståndet mellan åkern och viken är ungefär 100 meter.

Bild: Yle/Arja Lento
Bildtext Bilden är från en annan trakt och visar inte den aktuella åkern.
Bild: Yle/Arja Lento

Miljöbyrån uppmanade fastighetsägaren att omedelbart sluta tömma avloppstankarna och sprida ut innehållet på åkrarna.

I samma veva fick hen både muntlig och skriftlig information om hur hen borde gå tillväga för att tömma sina avloppstankar.

Samma förfarande i fem års tid

Men då miljöbyrån inspekterade stället på nytt i november kom det fram att fastighetsägaren inte hade lytt uppmaningen.

Det kom också fram att hen hade tömt avloppsslammet från bostäderna på det här sättet redan i fem års tid.

Nu har miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg ålagt fastighetsägaren att omedelbart sluta med att tömma slam på åkrarna. Om hen inte gör det måste hen betala 4 000 euro i vite.

Fastighetsinnehavaren måste också föra bok över tömningen av slutna avloppstankar och de övriga slamtömningarna. Hen ska också rapportera om dem till den kommunala miljövårdsmyndigheten två gånger om året.

Fastighetsägaren åläggs att betala vite på 400 euro varje gång rapporterna uteblir.

Toalettslam kan innebära en hälsofara

Miljöinspektör Aapo Ahola vid Raseborgs miljöbyrå säger att staden lyckligtvis sällan råkar ut för den här typen av fall.

Ofta är det någon privatperson som märker att allt inte går rätt till och informerar staden om saken.

Det kan bli ganska stora olägenheter för miljön överhuvudtaget

― Aapo Ahola, miljöinspektör i Raseborg

Han vill inte kommentera det aktuella fallet i Raseborg.

Men på ett allmänt plan säger han att det kan vara en stor belastning lokalt om man till exempel sprider ut slam i närheten av ett känsligt objekt, som till exempel en skyddad havsvik.

porträttbild av man med träd i bakgrunden.
Bildtext Aapo Ahola är miljöinspektör i Raseborg.
Bild: Minna Almark / Yle

- Det kan bli ganska stora olägenheter för miljön överhuvudtaget. Men det är också en hälsofara om man sprider ut toalettslam. Om man sprider ut det okontrollerat kan bakterierna hamna i dricksvattensystemet eller i maten.

Brottsanmälan om fallet är allvarligt

Myndigheterna gör alltid en inspektion på ort och ställe då man får nys om den här typen av problem. Om man misstänker att det handlar om något olovligt eller olagligt blir det en förvaltningstvångsprocess.

Det innebär att man tar till olika åtgärder för att få slut på förfarandet och se till att eventuella skador åtgärdas. Vanligtvis ålägger man vite, men i vissa fall kan det också bli aktuellt att göra en brottsanmälan.

- Det beror på hur medveten man har varit och hur länge det har pågått, om det har varit en olycka eller om det har varit på flit, om det har varit många förseelser samtidigt och hurdana risker det kan ha medfört, räknar Aapo Ahola upp.

I sista hand är det miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om att göra en brottsanmälan.

Centraliserad slamtömning är säkrare

I Raseborg kan man själv välja vilket företag som transporterar bort avloppsslammet från slutna avloppstankar. Företaget ska ha tillstånd att tömma och ta emot avloppsslam.

Avloppslangar på slamtransportbil.
Bildtext Enbart företag med tillstånd får tömma och transportera avloppsslam.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I Västnyland har diskussionen om centraliserade slamtransporter varit en långkörare som dyker upp med jämna mellanrum.

Aapo Ahola menar i alla fall att det skulle vara ett sätt att säkerställa att det görs på ett bra sätt överallt.

- Det är en lucka med tanke på övervakningen att myndigheterna inte automatiskt får information om tömningarna, säger Ahola.

Vi har ju ett centraliserat system för annat avfall, så varför inte för toalettslam

― Aapo Ahola, miljöinspektör i Raseborg

Han tar som exempel grannkommunen Kimitoön. När kommunen övergick till centraliserade slamtransporter ökade mängden avloppsslam avsevärt. Här fanns alltså en stor mängd slam som officiellt inte hade existerat tidigare.

- Så man kan kanske dra slutsatsen att för att kunna säkerställa att allt avloppsslam behandlas på ett bra sätt så skulle centraliserade slamtransporter var det bästa. Vi har ju ett centraliserat system för annat avfall, så varför inte för toalettslam, säger han.

Å andra sidan säger han att han inte har någon orsak att misstro människor och att avloppsslamtömningen fungerar rätt bra i Raseborg.

- Kanske folk är så väl medvetna om hur värdefull natur vi har och vad det betyder helt ekonomiskt för Raseborg, konstaterar han.

Ekonomi och okunskap bakom olovlig slamhantering

Det kan finnas flera orsaker till att man inte anlitar ett godkänt företag för att tömma sina avloppstankar, säger Aapo Ahola.

En orsak kan vara ekonomisk; man vill helt enkelt inte betala kostnaderna för att tömma avloppstankarna.

En annan orsak kan vara att man inte är medveten om riskerna och skadorna som det kan förorsaka miljön, fortsätter han.

- Man kanske till och med har ett bra syfte med att cirkulera avfallet och näringsämnena i det, men man har inte koll på hur man ska göra det på rätt sätt.

Tillstånd för att ta till vara på slammet

Det är i vissa fall möjligt att sprida ut avloppsslammet från sina tankar på åkrarna, men i så fall behöver man ett undantagstillstånd av Västra Nylands avfallsnämnd.

Nämnden bedömer då om det är möjligt med tanke på miljön och hälsoriskerna, säger Aapo Ahola.

Han poängterar samtidigt att det i så fall handlar om att gödsla åkrar där det växer foderväxter för djur eller trädgårdsväxter.

- Man måste sprida slammet enligt vissa procedurer så att olägenheterna och skadligheten är så ringa som möjligt. Slammet innehåller ju en stor del näringsämnen och på det sättet är det klokt att försöka utnyttja det om det bara är möjligt.