Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu har Larsmo en handlingsplan mot sexuellt utnyttjande av barn – också föreningarna ska engageras

Från 2018
Två flickor som leker med vatten
Bildtext Arkivbild.
Bild: Unsplash / Jelleke Vanooteghem

Larsmo kommuns plan för hur man ska förebygga och ingripa i fall där barn trakasseras eller utnyttjas sexuellt är klar. Initiativtagaren Åsa Björkman (SFP) är nöjd med handlingsplanen.

- Kommunen tar nu ansvar i de här frågorna så långt som en kommun kan, säger Åsa Björkman.

Statistiken som visade att Larsmo ligger över landets medeltal i fråga om antal sexualbrott per tusen invånare fick Åsa Björkman att må dåligt. Hon tog därför initiativ till en fullmäktigemotion som alla 27 ledamöter skrev under.

Nu är handlingsplanen klar och den behandlas i kommunstyrelsen på måndagen.

- Jag är nöjd över att vi rett ut flera saker genom att upprätta handlingsplanen. Men samtidigt är det svårt att få en heltäckande bild av hur situationen ser ut, statistiken ger inte en enhetlig bild. Det går inte att komma förbi sekretessen i de här ärendena, säger Björkman.

Kommunalpolitiker Åsa Björkman (SFP) från Larsmo
Bildtext Åsa Björkman
Bild: Yle/Kjell Vikman

Vill vara föredöme

Styrelsens ordförande Ulf Stenman (SFP) överraskades av hur mycket planer som redan finns i kommunen.

- Våra egna enheter hade uppdaterade och bra planer. Så det var positivt. Och så kan vi kan kräva handlingsplaner från till exempel församlingen eller idrottsföreningar och andra som ordnar verksamhet.

Arbetet i Larsmo kommer också att utmynna i ett seminarium kring frågan.

- Det är bra att vi lyfter de här frågorna på bordet. Ett fall är ett fall för mycket. Jag hoppas vi kan vara modell för andra kommuner, säger Stenman.

Ulf Stenman.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Polis och barnskydd

Handlingsplanen slår fast att alla ska agera om de misstänker att ett barn far illa. I första hand ska man göra en polisanmälan och sedan en barnskyddsanmälan.

I de fall som man misstänker att barnet utsätts för brott i hemmet ska man inte konfrontera vårdnadshavarna, utan det är myndigheterna som kontaktar familjen. Man ska också dokumentera det som barnet berättar, eller det som man sett eller hört.

Alla föreningar som ordnar aktiviteter för barn och unga och får bidrag av kommunen ska göra upp en plan för hur man förebygger mobbning och sexuella trakasserier. Det samma gäller församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Handlingsplanen ska lämnas in årligen i samband med att föreningarna ansöker om bidrag från kommunen.

- Det är bra att också föreningarna är med och tar ansvar i de här frågorna, säger Björkman.

Gränser kring kroppen

I planen står det också att personalen inom småbarnspedagogiken och skolan ska ta upp frågor kring kroppen, gränser och beröring. Personalen ska också få utbildning och fortbildning inom området.

Frågorna ska även tas upp i enskilda samtal mellan lärare och elev, vid hälsogranskningar och inom elevvården.

I planen lyfter man också fram vikten att personalen är aktivt närvarande vid uteaktiviteter och raster.

Barnskyddet stöder

Till förmännens uppgift hör att kontrollera brottslig bakgrund hos alla som är anställda längre än tre månader och korttidsvikarier ska inte lämnas ensamma med småbarnsgrupper. Inom kultur- och fritidsverksamheten är målet att alltid ha åtminstone två ledare per verksamhetsgrupp.

Om en anställd misstänks för att ha utnyttjat eller trakasserat ett barn sexuellt ska förmannen kontaktas. Om fallet är diffust eller svårbedömt ska man ta kontakt med barnskyddet för konsultation.

Målet är en trygg verksamhetsmiljö där ingen utsätts för trakasseriet eller kränkande behandling.

Diskussion om artikeln