Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Behandlingen av Nordiska motståndsrörelsens existens i Finland inleddes i Åbo hovrätt – Polisstyrelsen: Misshandeln vid Järnvägstorget var droppen

Från 2018
Uppdaterad 28.08.2018 16:35.
Åbo hovrätt behandlar om Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas 28.8.2018.
Bildtext Åbo hovrätt behandlar fallet två dagar den här veckan.
Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Ska den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) förbjudas eller inte? Den frågan ska Åbo hovrätt nu ta ställning till.

På tisdag förmiddag inledde Åbo hovrätt rättegången som bottnar i Polisstyrelsens krav på att förbjuda NMR:s finländska falang samt NMR:s stödförening Pohjoinen perinne.

Det är en uppmärksammad rättegång som samlade ett flertal journalister. På plats fanns också NMR:s finländska falangs ordförande Antti Niemi och ledaren för Helsingfors södra avdelning.

Allt gick ändå lugnt till i rättssalen. Ingen ovanlig aktivitet har heller observerats utanför hovrätten.

Varken Niemi eller Polisstyrelsens advokat Markku Fredman ville ge en kommentar före behandlingen började.

Polisstyrelsen: Risk för att brottslighet börjar väcka beundran

Polisstyrelsen motiverar sitt yrkande med att Nordiska motståndsrörelsens verksamhet strider mot lagar samt uppmuntrar till och belönar våld. NMR hävdar i sin tur att rättsprocessen strider mot yttrandefriheten i Finland.

Polisstyrelsen lyfter fram att NMR publicerar antisemitiskt och rasistiskt innehåll på sin webbsida. Enligt styrelsen är organisationens mål att sprida raslära, vit övermakt och judehat.

Polisstyrelsen beskriver rörelsen som militant extremistisk, redo att ta till våld för att nå sitt mål att välta omkull statsförfattningen.

Markku Fredman, polisstyrelsens advokat, under hovrättsbehandlingen av NMR:s existens den 28 augusti 2018.
Bildtext Polisstyrelsens advokat Markku Fredman.
Bild: Lehtikuva

I rätten berättade Polisstyrelsens advokat Markku Fredman att den avgörande händelsen som fick Polisstyrelsen att försöka förbjuda NMR var misshandeln som ledde till en ung mans död på Helsingfors järnvägstorg i september 2016.

Gärningsmannen som var aktiv inom NMR dömdes i hovrätten till två år och tre månaders fängelse. Den dömda har lämnat in en ansökan om att få överklaga sin dom till Högsta domstolen.

Enligt Fredman kan beteende som strider mot god sed leda till idealisering av brottslig verksamhet. NMR har i efterhand belönat mannen som utförde misshandeln.

Rörelsen uppger att belöningen hade att göra med mannens bedrifter inom NMR:s verksamhet. Enligt NMR leder våldsamma handlingar och planerande av sådana till avstängning. Våld är enligt organisationen endast tillåtet vid självförsvar.

NMR påstår sig ha omdefinierat nationalsocialismen

Motståndsrörelsen tycker att polisens yrkande grundar sig på det väldigt tolkningsbara begreppet om god sed. Enligt rörelsen finns det inte någon fast rättspraxis gällande det här.

NMR anser sig ha omdefinierat nationalsocialismen och att rashat inte hör till ideologin. Enligt organisationen innebär deras nationalsocialism att leva i harmoni med naturen, inte ”vit övermakt”.

Nynazister på Narinkens torg i Kampen.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle

Motståndsrörelsen lyfter fram sin verksamhet Finskhjälpen (Suomalaisapu) som innefattar gatupatrullering, mathjälp, bidrag till djurskyddsföreningar och naturskydd. Polisstyrelsen i sin tur anser att verksamheten stöder argumentet om rasism, eftersom hjälpen delas ut med etnicitet som grund.

Motståndsrörelsen betonar också att dess verksamhet är sansad i jämförelse med andra extrema organisationers, eftersom den har få medlemmar och lite tidigare brottlighet. De lyfter också upp att NMR har ordnat evenemang helt utan ordningsproblem och att brott bara förekommer ibland.

En forskare vid skyddspolisen uppskattar att Nordiska motståndsrörelsen har 80–85 medlemmar i Finland. Enligt skyddspolisen är de i större utsträckning utbildade och har inte lika brottslig bakgrund som medlemmar i rasistiska skin head-grupper.

Beslutet kan väcka internationellt intresse

Nordiska motståndsrörelsen är verksam också i Sverige, Danmark och Norge. Därför är många ögon riktade mot Åbo hovrätt just nu.

- Åbo hovrätts beslut blir ett viktigt beslut. NMR finns i flera andra nordiska länder och därför skulle ett förbud mot den här organisationen i Finland skapa ett internationellt intresse kring den här frågan, säger Tarja Mankkinen, som är utvecklingschef och jobbar med polisfrågor vid Inrikesministeriet.

Jag tror inte att ett förbud skulle innebära att NMR upphör som organisation, men nog skulle ett förbud göra saker och ting svårare för dem

Tarja Mankkinen, utvecklingschef vid Inrikesministeriet

Inrikesministeriet har sedan år 2012 ett nationellt åtgärdsprogram för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism. Programmet motsvarar de åtgärder som även har ställts upp internationellt i Europeiska unionen och Förenta nationerna.

- Jag tror inte att ett förbud skulle innebära att NMR upphör som organisation, men nog skulle ett förbud göra saker och ting svårare för dem.

Nordiska motståndsrörelsen överklagade Birkalands tingsrätts dom

I november 2017 förbjöd Birkalands tingsrätt Nordiska motståndsrörelsen. Enligt tingsrätten sprider NMR hatretorik och för fram våld som en legitimerad form av självförsvar.

- Om hovrätten följer tingsrättens linje vore det ett tydligt budskap på att samhället inte accepterar den här typen av organisationer, säger Tarja Mankkinen.

Om hovrätten följer tingsrättens linje vore det ett tydligt budskap på att samhället inte accepterar den här typen av organisationer

Nordiska motståndsrörelsen och Pohjoinen perinne överklagade Birkalands tingsrätts dom och har sedan dess väntat på rättegången i Åbo hovrätt. Polisstyrelsen ville att NMR skulle förbjudas tills man får ett domstolsbeslut som vunnit laga kraft, men hovrätten i Åbo förkastade det kravet.

Nordiska motståndsrörelsen marscherar i Åbo.
Bildtext NMR demonstrerade i Åbo den 18 augusti.
Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

I och med att hovrätten förkastade det kravet har Nordiska motståndsrörelsen kunnat fortsätta med sin verksamhet. Den 18 augusti ordnade organisationen en demonstration i Åbo för att protestera mot den kommande rättegången i Åbo hovrätt. Demonstrationen hade ungefär 300 deltagare.

Polisen vill inte bidra till att skapa synlighet för NMR

Utöver Finland är organisationen Nordiska motståndsrörelsen även verksam i Sverige, Danmark och Norge. Så sent som i lördags genomförde polisen i Sverige en massiv insats i samband med en NMR-demonstration i Stockholm.

Polisinrättningen i sydvästra Finland säger till Yle Åboland att man kommer att hantera situationen om någonting händer, men mer än så vill man från polisens sida inte säga kring den här rättegången vid Åbo hovrätt, då man "Inte vill bidra till att skapa synlighet för en organisation som Nordiska motståndsrörelsen".

Fem personer ska höras – den svenska ledaren med per telefon

Hovrätten i Åbo kommer att behandla fallet åtminstone två dagar den här veckan. Tanken är att gå igenom bland annat skriftliga belägg och höra fem personer.

Ett nytt bevis förs fram i hovrätten. Det har att göra med misshandeln vid Järnvägstorget och dess rasistiska motiv. Enligt Polisstyrelsen väger beviset tungt i frågan om stridande mot god sed.

På onsdag kommer hovrätten höra bland annat NMR:s frontfigur Antti Niemi, den tidigare ordföranden för Helsingfors södra avdelning och ordföranden för Pohjoinen perinne. Det finns också planer på att per telefon höra den svenska falangens ledare.

Dessutom kommer skyddspolisens chefsanalytiker specialiserad på inhemsk extremism att få säga sitt.

Hovrätten försöker ge sitt beslut inom 30 dagar från huvudbehandlingen.