Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nu är det klart: nytt svenskspråkigt dagis får byggas på Sofiegatan i Åbo

Från 2018
Barn som leker med leksak, ett tåg och tågvagnar gjorda i trä.
Bild: Maria Sbytova/Mostphotos

Oron kring den svenskspråkiga dagvårdens framtid i Åbo lättade en aning på måndag kväll.

Det står klart efter att Åbo stadsfullmäktige enhälligt gav grönt ljus för byggandet av ett nytt svenskspråkigt daghem på Sofiegatan i Åbo.

Beslutet var väntat, efter att stadsstyrelsen klubbat igenom förslaget en vecka tidigare.

Fler svenska dagvårdsplatser

Det nya daghemmet inrymmer sju grupper och omkring 150 barn.

Dagiset ersätter Skolgatans svenskspråkiga daghem, som kommer att rivas då det nya Rosenkvarteret byggs på tomten. Vidare kommer det nya daghemmet att inrymma svenskspråkig skiftesvård, eller kvällsvård, som tidigare saknats i Åbo.

På Sofiegatan finns redan nu ett finskspråkigt daghem. Det är i dåligt skick och kommer att rivas innan det nya svenskspråkiga daghemmet byggs.

Enligt beslutet ska staden dessutom utreda möjligheten till att bygga ut Sofiegatans daghem ytterligare i ett senare skede. Det kunde möjligen öppna för fler svenskspråkiga dagisplatser längre fram.

Lättnad inom SFP - SDP-ledamot vill se tvåspråkiga dagislösningar i framtiden

Inom SFP:s fullmäktigegrupp var det idel muntra miner efter beslutet.

- Det att vi så här snabbt fått ett beslut om ett nytt svenskt daghem, och dessutom kvällsvård och veckoslutsvård, det är helt fantastiskt, säger Ulla Achrén (SFP).

Under den korta diskussion som föregick beslutet ansåg Mari-Elina Koivusalo (SDP), att staden i fortsättningen borde fundera på dagvårdslösningar som överskrider språkgränserna.

- Det är bra att svenskspråkiga barn får nya dagisplatser, men den här typen av språkspecifika kompensationsbyggen borde inte göras.

- Det finns många fastigheter som är i behov av renovering i staden och då borde inte väggar öronmärkas som antingen svensk- eller finskspråkiga.

- Jag ser inte varför inte både finsk- och svenskspråkiga barn kunde samsas om samma lokaler också inom dagvården, sade Koivsalo.

SFP:s Achrén kan tänka sig samarbete över språkgränserna inom dagvården, men ogillar tanken om småbarnsfostran som sker på både finska och svenska.

- Vi ska inte vara främmande för att utnyttja gemensamma kök eller gemensamma gymnastiksalar när det gäller att hitta möjligheter för den svenska sidan.

Ser du någon realism i att om 5-10 år ha daghem i staden där man talar både finska och svenska?

- Jag ser inte gärna på det så som du formulerar det, för det betyder att läget vi har i dag i skolan också börjar gälla på dagis.

- Med det menar jag att man på skolgården och i klassrummen i de svenska skolorna i dag talar väldigt mycket finska, säger Achrén.

- För att garantera att vi har en svenskspråkig skola så behöver vi också svenskspråkiga lösningar inom dagvården.

Det är oklart när byggandet av det nya daghemmet inleds. Byggstarten styrs också av frågan när det nya Rosenkvarteret - där Skolgatans daghem tillsvidare fungerar - börjar byggas. För tillfället är Rosenkvarterets detaljplan inne i en besvärsprocess.

Staden räknar ändå med att Sofiegatans daghem ska byggas klart under år 2021.

Diskussion om artikeln