Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Det är unikt i Finland att man avsätts för att man kritiserar hur kommunen använder sina pengar"

Från 2018
Kimitoöns kommunflagga.
Bild: Yle/Lotta Sundström

I Kimitoön föreslås att revisionsnämnden avsätts och att en ny revisionsnämnd utses.

Orsaken är att man inom nämnden saknar förtroende för varandra efter att ledamoten Janne Salonen (tidigare Fri samverkan, numera obunden) i en blogg hade ifrågasatt att kommunen köpt alkohol för kommunens pengar i samband med ett fullmäktigeseminarium på Örö.

Restaurangbygganden på Örö.
Bildtext Det dracks alkohol för skattepengar på restaurangen på Örö.
Bild: Yle/Monica Forssell

Enligt revisionsnämndens övriga ledamöter borde saken hellre ha diskuterats inom nämnden.

Ett tillfälligt utskott har utrett förtroendet, man har hört och intervjuat samtliga revisionsnämndens ledamöter och ersättare, och man föreslår för fullmäktige att revisionsnämnden avsätts.

- Fullmäktige får ta ställning till utskottets förslag - om revisionsnämnden har förbrukat sitt förtroende och om den fortfarande kan verka, förklarar utskottets ordförande Rune Friman (Fri Samverkan).

Man med gult hus i bakgrunden.
Bildtext Rune Friman.
Bild: Yle/Monica Forssell

Fullmäktige möts nästa gång den 10 september.

Hela nämnden avsätts, och en ny nämnd måste väljas

Kimitoöns kommunstyrelse tog på måndagen del av materialet kring ärendet.

Kommunstyrelsen håller med utskottet och säger att det "på basen av det presenterade materialet föreligger grunder för avsättande av revisionsnämnden enligt paragraf 34 i kommunallagen".

Enligt lagen ska hela nämnden avsättas, fast det egentligen enbart är Salonen man vill byta ut. Efter att nämnden avsatts måste en ny nämnd väljas.

Janne Salonen är inte överraskad

Janne Salonen säger sig inte vara överraskad över förslaget att nämnden ska avsättas.

- Det här en ju process som har pågått hela året. Det är närmast en teater där man gör sken av att allt går lagligt till, säger Salonen.

Janne Salonen, ordförande för Pro Kimitoön
Bildtext Janne Salonen.
Bild: Yle/Monica Forssell

Enligt Salonen är det första gången någonsin i Finland som en revisionsnämnd avsätts för att någon har kritiserat eller skrivit om hur kommunen använder sina kommunala pengar.

Gäller inte vad som sägs, utan hur och var det sägs

Men kommunstyrelsens ordförande Wilhelm Liljeqvist (SFP) poängterar att det inte gäller vad man får säga, utan hur och var det sägs.

- Det här gäller förtroende inom nämnden och nämndens arbete internt. Det är mera hur man för fram saker, vad man diskuterar inom nämnden och vad man diskuterar utanför nämnden, säger Liljeqvist.

Wilhelm Liljeqvist i Kasnäs fiskehamn en solig dag med en fiskebåt i bakgrunden.
Bildtext Wilhelm Liljeqvist.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Det tillfälliga utskottet konstaterar att det råder en enighet bland revisionsnämndens övriga medlemmar om att Salonens agerande i frågan inte är förenligt med god sed samt med de arbetsmetoder som revisionsnämnden internt har överenskommit om, och att det ledde till en betydande negativ publicitet för kommunen.

Janne Salonen säger att han efterlyst dessa interna regler, men inte fått något svar om vilka de är.

Diskussion om artikeln