Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Unik finländsk undersökning: 60 procent av männen är positivt inställda till sexköp – att män skulle behöva mer sex än kvinnor är ändå en myt, säger expert

Från 2018
Uppdaterad 01.09.2018 21:20.
Närbild av rödmålade läppar
Bildtext En femtedel av de finländska männen har någongång betalat för sex. Över sextio procent av männen ställer sig positiva till sex mot betalning, visar resultaten i en färsk undersökning av Väestöliitto.
Bild: Yle

Det finns stora skillnader mellan könen vad gäller förhållningen till sex mot betalning. Medan över sextio procent av männen har en positiv syn på sexköp, motsätter sig nästan sextio procent av kvinnorna.

Den är egentligen världsunik, den forskning som Väestöliitto gjort om finländarnas sexuella attityder.

En motsvarande lika omfattande forskning om sexualitet finns inte, och den speglar finländarnas attityder till sex från åren 1992, 1999, 2007 och 2015 och delvis även från år 1971.

Över 6000 personer ingick i urvalet, av dem svarade mer än en tredjedel på frågorna.

Som en del av forskningen har man mätt hur finländarna förhåller sig till sex mot betalning.

Dessa attityder har inte förändrats nämnvärt under årens lopp, men forskningssvaren visar på många intressanta aspekter.

Personliga intresset avgör

Männen ställer sig mycket positiva till sex mot betalning, hela 61 procent accepterade sexköp.

Motsvarande andel kvinnor, 58 procent, var negativt inställda till fenomenet.

Var femte man som deltog i undersökningen har uppgett att de någon gång betalat för sex.

Hur kan attityderna fortsättningsvis vara så olika?

- Personerna har svarat på frågorna utgående från hur intressant man tycker det är på en personlig nivå, säger forskningsprofessor Osmo Kontula vid Väestöliitto.

Kontula är den som lett sammanställningen av forskningen som utkom tidigare i år.

- Många män fantiserar om att någon gång eventuellt köpa sexuella tjänster.

Kvinnorna verkar å sin sida väldigt sällan ha den här formen av fantasier.

Men, säger Kontula, då man tar ställning till något som intresserar på en personlig nivå så påverkar det naturligtvis ens attityd i frågan.

- Man har inte tagit ställning till det moraliska i att köpa sex av en person, utan man har svarat på ifall man känner sexuell upphetsning av tanken på att ha sex mot betalning.

osmo kontula
Bildtext Forskningsprofessor Osmo Kontula vid Väestöliitto har varit med och tagit fram resultaten i en unik undersökning om finländarnas attityder till sex.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Maktobalans

Historieforskare Charlotte Cederbom som undervisar i genushistoria vid Helsingfors universitet, tror liksom Kontula att det handlar om att män ser de positiva sidorna med sexköp, medan kvinnorna tänker på de negativa.

- Bilden av hur ett sexköp ser ut har nästan alltid en manlig köpare och kvinnlig säljare. Där finns en tydlig maktobalans, säger Cederbom.

Hon tror att många av de som ställer sig negativa till sex mot betalning även tänker på den uppsjö med problem som ofta följer med, till exempel människohandel och droger.

Men varför fantiserar så många män om tanken att betala för sex?

- Kanske för att det känns som något lite förbjudet och spännande.

Cederbom konstarerar att de män som var mest positivt inställda till sexköp i undersökningen även var de som hade haft många olika sexpartners.

De var alltså positivt inställda till sex i största allmänhet.

- Där kan jag tänka mig att det finns med en dimension av att man vill pröva nya saker.

Inte sant att män behöver mer sex

Den rådande uppfattningen i samhället är fortfarande den att män vill ha och behöver sex mer än kvinnor.

- Det här är rent vetenskapligt inte sant. Det har inte heller historiskt sett varit en konstant. Det finns tider och kulturer där man sett på kvinnor som de mest sexuella och som behövt mest sex, säger Cederbom.

Dagens bild av att mannen behöver sex för att han är man, stämmer alltså inte trots att många hävdar att det är så.

- Däremot är det kvinnornas sexualitet som man på ett samhälleligt plan känt ett behov av att tygla och kontrollera, motsvarande har man inte gjort med männens sexualitet.

Cederbom påpekar att från ett historiskt perspektiv ser det ut som att det är den utgångspunkten som fortfarande ligger kvar och spökar.

- Kvinnornas sexualitet är kontrollerad medan männens inte är det, och där ingår den här sexköpsgrejen som en del.

De män som deltog i undersökningen och som var mest positivt inställda till sex mot betalning, uppgav även att de inte upplevde sig vara särskilt lyckliga.

Intressant resultat, tycker Cederbom.

- Detta kanske kan tolkas som att man känner sig otillfredsställd inte bara sexuellt utan i livet i största allmänhet och då tar man till sådana här extraordinära medel.

Charlotte Cederbom
Bildtext Historikern Charlotte Cederbom undervisar i genusvetenskap vid Helsingfors universitet. Hon finner Väestöliittos forskning spännande och skulle gärna se att man skulle forska vidare på vem det är som köper respektive säljer sex.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Även män övertalas till sex

Tillbaka till forskningsresultaten.

Män och kvinnor har mycket likartade uppfattningar om sex, men då det handlar om sexköp går åsikterna isär.

Medelålders män är de som är allra mest positivt inställda till sex mot betalning, medan äldre kvinnor är de som är de mest kritiska.

En fjärdedel av männen tyckte inte att det var acceptabelt med sex mot betalning.

I undersökningen frågade man även om den tillfrågade hade blivit övertalad till att ha sex genom att hen blivit erbjuden pengar eller andra ekonomiska fördelar.

I den senaste av de fyra mätningarna, alltså år 2015, svarade 16 procent av kvinnorna ja på frågan och 12 procent av männen.

Kvinnornas sexualitet är kontrollerad medan männens inte är det

― Charlotte Cederbom, historiker och genusvetare

Detta upplevdes som överraskande, och forskarna kan endast komma med spekulationer om resultatet.

En tolkning är att männen och kvinnorna har svarat på frågan med olika utgångspunkter, det vill säga att männen möjligtvis kan ha räknat med ”motsvarande ekonomiska fördelar” i större utsträckning än kvinnor.

Kvinnor säljer, män köper

År 2015 uppgav dryga 12 procent av männen att de köpt sex under det senaste året. Bland kvinnorna var motsvarande siffra 0,3 procent.

Män i åldern 45-54 var de som överlägset mest köpte sex.

I alla svar utom ett uppgav männen att de hade köpt sex av kvinnor.

Endast ett fåtal kvinnor hade köpt sex och i dessa fall av män.

Av de män som hade köpt sex uppgav över åttio procent att det var av utländska kvinnor. Två tredjedelar av dessa sexköp hade skett i utlandet.

I hälften av de fall där en man köpt sex i Finland var kvinnan finländsk, hälften av fallen med utländsk bakgrund.

Att tjäna pengar på att sälja sex anses inte som ett passande beteende.

Kvinnor fördömer i stor utsträckning andra kvinnor som säljer sex.

De som ställde sig kritiska till sex mot betalning kände överlag inte ett lika stort sexuellt begär som de med annan åsikt.

Värt att notera är att en dryg tredjedel av de som var allra mest emot sex mot betalning, var de som hade haft en och samma sexpartner under hela livet.

De som var mest kritiska till sex mot betalning var också de som var minst intresserade av sex.

Två händer mot en diffus bakgrund.
Bildtext Av de finländska män som hade köpt sex uppgav över åttio procent att det var av utländska kvinnor. Två tredjedelar av dessa sexköp hade skett i utlandet.
Bild: Mostphotos

Sexköp intresserar män med många relationer

Andelen finländska män som köper sex har minskat en aning med åren.

Vilka är då de män som köper sex i större utsträckning än andra?

Allmänt taget är det män som har många relationer. De accepterar också i hög grad att kvinnor säljer sex.

De blir ofta förälskade och inleder oftare förhållanden och har fler sexrelationer än andra.

Dessa personer uppgav även att de inte upplever att de är särskilt lyckliga.

De känner ett utanförskap i samhället lite på samma sätt som kvinnor som säljer sex gör.

Sex mot betalning stämplar således både försäljaren och köparen, konkluderar man i undersökningen.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln