Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Äldre i Raseborg ska känna sig trygga hemma efter sjukhusvistelse - nu finns planer på ett team för ändamålet

Från 2018
Uppdaterad 30.08.2018 08:12.
Äldre dam sitter i köket och dricker kaffe
Bildtext Äldre ska känna sig trygga hemma.
Bild: Yle/Martti Juntunen

I Raseborg finns planer på att skapa hemförlovningsteam som ska stöda äldre som skrivs ut från sjukhuset i vardagen efter hemkomsten.

Hemförlovningsteamet ska vara delaktigt i vårdprocessen och ser till att hjälpmedel, läkemedel, hemvård och matservice finns tillgängliga hemma.

Planen är också att staden skapar ett hemrehabiliteringsteam som lägger upp en rehabiliteringsplan tillsammans med klienten. Teamet stöder hemvårdspersonalen och klienten i ett så självständigt liv som möjligt.

Social- och hälsovårdsnämnden ska behandla frågan på sitt möte på onsdag (29.8).

Klienten ska inte återvända av rädsla

Målet är att trygga en snabb hemförlovning både från sjukhuset och från bäddavdelningen. Det ska bidra till att det så kallade svängdörrsfenomenet minskar eller inte är så påtagligt. Man vill alltså undvika att klienten snabbt återvänder till sjukhuset på grund av rädsla eller otrygghet.

Behovet av dygnet runt-boende ska också minska och vårdtiderna beräknas bli kortare.

Kan börja redan i år

Behovet av verksamheten är enligt beredningen akut. Antalet köande patienter på bäddavdelningen har ökat under våren och köerna till dygnet runt-boendet har blivit längre. Antalet överbeläggningsdagar var 746 i juni i år.

Förslaget är att ett hemförlovningsteam kunde starta sin verksamhet under hösten och ett hemrehabiliteringsteam i början av nästa år. Det sistnämnda beaktas i budgeten för 2019.

En yngre person håller en äldre person i handen.
Bildtext Behovet av dygnet runt-boende ska minska.
Bild: Mostphotos

Resurseringen för hemförlovningsteamet är två sjukskötare, varav en på deltid, samt en närvårdare. Vakanserna med anslag finns i 2018 års budget så ingen tilläggsbudgetering behövs

För hemrehabiliteringsteamet behövs en sjukskötare, en fysioterapeut och en ergoterapeut. Kostnaderna för det här teamet uppgår till 200 000 på årsnivå.

Raseborgs social- och häslovårdsnämnd beslöt på sitt möte 29.8 att hemförlovningsteamet startar sin verksamhet under hösten 2018. Nämnden beslöt också att ett hemrehabiliteringsteam behandlas som en del av budgeten för 2019.

Diskussion om artikeln