Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen hänger allt mer på Instagram, Snapchat och Whatsapp - "Vi gör det för att bygga upp tillit, inte för att övervaka"

Från 2018
Uppdaterad 03.09.2018 13:25.
Tre poliser i Helsingfors.
Bild: Johannes Tabermann/Yle

Att finnas där de unga finns är en förutsättning för att kunna bygga upp tillit till polisen på sikt, vare sig det handlar om att möta de unga på gatan eller på sociala medier. Debatten om segregerade unga går het i Sverige, och också i Finland diskuteras nu polisens roll aktivt.

Debatten om polisens roll bland segregerade unga i förorter, går het i Sverige efter den senaste tidens bilbränder.

Också i Finland diskuteras nu vad polisen kan göra för att hindra att samma scenario upprepas här. Ett förslag som nyligen lyftes fram av inrikesminister Kai Mykkänen är förortspoliser.

Brända bilar i Rinkeby
Bildtext Bilbränderna i Sverige har startat en het debatt om kriminaliteten i förorterna och polisens roll.
Bild: EPA / Fredrik Sandberg

Redan nu gör polisen ändå mycket osynligt förebyggande arbete, för att finnas där de unga finns och bygga upp tillit till polisen.

Polisen finns på nästan alla sociala medier

En allt större del av det här gräsrotsarbetet sker på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Whatsapp. I dagens läge är polisen närvarande i alla dessa kanaler.

Målet är inte att övervaka, utan att vara tillgänglig för de unga, förklarar man vid polisen.

Tre poliser i Helsingfors.
Bildtext Anniina Tourunen, Michela Söderström och Niklas Kråknäs jobbar alla på olika sätt med sociala medier i sitt polisarbete
Bild: Johannes Tabermann/Yle

Två som jobbar med den här sortens förebyggande arbete i sitt dagliga jobb är äldre konstapel Michela Söderström och kollegan Niklas Kråknäs, vid Helsingforspolisen.

- I vår grupp ingår några nätpoliser med egna polisprofiler på Facebook och Instagram och så har vi en egen profil på Snapchat, Stadinpoliisi. Att finnas på sociala medier är något vi gör vid sidan om våra andra uppgifter, främst för att vara lättillgängliga eller för att sprida viktig och aktuell information, förklarar Michela Söderström.

- Det är svårt att nå poliser idag, inflikar kollegan Niklas Kråknäs. Brottsutredare har sällan tid att svara om du försöker ringa dem. Jättemånga unga idag tycker dessutom inte om att prata i telefon. Därför är det så viktigt att kunna nå oss utan att behöva prata med oss.

Att finnas där de unga finns är en förutsättning för att kunna bygga upp tillit till polisen, vare sig det handlar om att möta de unga på gatan eller på sociala medier.

Polisen vill bättre nå ut till unga

Målet med att polisen allt aktivare finns på sociala medier, är att hålla ett vakande öga över nätet på samma sätt som man övervakar det som sker på gatan. Men också att ge råd och hjälpa till att förebygga brott på nätet.

Enligt både Michel Söderström och Niklas Kråknäs har man kommit en god bit, polisen når ut till allt fler unga, men inte till alla.

- Jag upplever att vi når ut allt bättre till de unga. Men tröskeln för att kontakta oss är ännu hög. Det är främst unga som redan från förut är bekanta med våra nätpoliser som tar kontakt, säger Söderström. Våra nätpoliser kan till exempel taggas i ett inlägg på Instagram, där någon frågar om det är okej att sprida en bild på nätet.

När blir det polisens sak att ingripa om det är frågan om mobbning?

- Om det är en helt klar brottsrubricering i fallet så gör vi en brottsanmälan. Ofta kontaktas vi just av personer som är osäkra på om det har skett ett brott eller inte.

- Tyvärr är det vanligt att vuxna inte vet hur de ska reagera till exempel i ett mobbningsfall, fast de borde veta det, fortsätter konstapel Kråknäs.

Vilka är de vanligaste brotten på nätet som ni får ta itu med?

- Ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet, olaga hot, identitetsstöld, utpressning, räknar Michela Söderström upp.

Upplever ni att unga har förtroende för er?

- Jag skulle nog vilja tro att unga överlag har förtroende för oss. Men förstås är det som bland resten av befolkningen att vissa är för, medan andra är emot och många vet inte ens riktigt vad de tycker, säger Kråknäs.

Risk för att polisens närvaro på sociala medier slår tillbaka?

Jag frågar Niklas Kråknäs om han tror att det finns en risk för att polisens allt aktivare närvaro på nätet och sociala medier slår tillbaka, att unga upplever det som polisstatsfasoner?

- Det finns en del ungdomar som är kategoriskt misstänkta till oss. De vill inte ens att vi ska veta deras profilnamn. Det är hel okej, man får bestämma själv, säger Kråknäs.

Utöver Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat har Polisen också i snart ett år funnits på Whatsapp.

Tjej som ligger och tittar på sin telefon.
Bild: All Over Press

Polisen är mer personlig på Whatsapp än på polisstationen

I synnerhet Whatsapp har visat sig vara en bra kommunikationskanal. Det konstaterar Anniina Tourunen, som är kommunikationssakkunnig vid polisens ledningscentral.

- Syftet med att vi tog i bruk Whatsapp är att vi vill att det är så lätt som möjligt i synnerhet för unga att nå polisen. Tröskeln att kontakta oss ska vara så låg som möjligt, och vi ska alltid försöka vara anträffbara, också i icke-akuta ärenden.

Tourunen berättar att folk oftast ställer frågor om olika brott eller tillstånd, men polisen har också i vissa fall samlat in ögonvittnesskildringar via sitt Whatsapp-konto.

- Kontakten på Whatsapp är mera personlig. Det är från människa till människa, och inte alls samma sak som att gå till polisstationen och tala med poliser i uniform, påpekar Anniina Tourunen.

Polisbil i Kampen.
Bild: Fred Wilén/YLE

Polisens gräsrotsarbete på nätet en förutsättning för framtida tillit

I Sverige pågår just nu en livlig debatt om den ökade segregering och kriminaliteten i förorterna. Också här i Finland föreslår vissa att man borde införa förortspoliser.

Hur viktigt är det gräsrotsarbete som polisen gör på sociala medier, för att på sikt bygga upp ett starkt förtroende för polisen?

Frågan går till äldre konstapel Niklas Kråknäs, som redan länge jobbat med polisens förebyggande arbete.

- Gräsrotsarbetet är alltid viktigt. Förtroendet är svårt att bygga, men lätt att förlora. Varje enskild polis ute på fältet bidrar till det här genom sin dagliga arbetsinsats.

På sikt handlar det om att bygga upp en tillit, i synnerhet mellan polisen och unga, konstaterar han.

- Att finnas där de unga finns är en förutsättning för att kunna bygga upp tillit mellan unga och polisen, vare sig det handlar om att besöka skolor, idrottsklubbar, möta de unga på gatan eller på sociala medier, så att de inte upplever att de måste springa iväg om det kommer någon blåklädd, utan att de lär sig att man kan stanna och prata med oss, säger Niklas Kråknäs och fortsätter:

- Bara på det viset tror jag vi kan bygga upp ett förtroende och tillit.

Diskussion om artikeln