Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ladusvedborna känner sig styvmoderligt behandlade av HRT – inga direkta busslinjer kan utlovas

Från 2018
Kristian Rehnström från HRT
Bildtext Kristian Rehnström vågar inte lova direkta bussar från Ladusved.
Bild: YLE / Mathias Gustafsson

Den direkta bussförbindelsen mellan de västra stadsdelarna i Esbo och Kampen i Helsingfors återtas, men knappast från andra håll. Matartrafiken ut till metron ser ut att bli det enda alternativet för resenärer inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.

- Det är det vi gick in för, inte bara i Esbo utan överlag inom Helsingforsregionens trafik HRT. Vi erbjuder en snabb stomlinje in till huvudstaden och för dem som inte bor vid linjen är det matartrafik som med täta mellanrum går ut till stationerna, berättar Kristian Rehnström, SFP:s representant i styrelsen för HRT.

Från många stadsdelar i Esbo har kritik riktats just mot matartrafiken. Vägen till arbetsplatser och i viss mån skolor upplevs ha blivit allt för långa.

- Det var ju en enorm investering som gjordes med metron och det betyder att vi måste få så många som möjligt att använda den. Men jo, vid bytena av fordon så sker en förlängning av resetiden och det jobbar vi med hela tiden, säger Rehnström.

Direkta linjer för att stöda trafiken inget alternativ

En fråga som invånarna i Esbo har ställt är om det vore möjligt att ersätta några turer inom matartrafiken med ett par direkta turer in till Helsingfors.

Det här för att försnabba arbetsresan för dem som bor längre ifrån metrostationerna.

Men det ser Kristian Rehnström inte som en möjlig lösning.

- Det går nog inte att ha dubbla uppsättningar, varken ekonomiskt eller ekologiskt. Esbo har gått in för att vara en koldioxidfri stad och att ha dieselbussar att köra längs Västerleden är inte så värst ekologiskt, säger han.

Det allting till syvende och sist kommer till är pengar.

- Allt hänger förstås på hur mycket Esbo är redo att satsa och hur mycket pengar HRT har att röra sig med. Varje linje kostar, så det är ganska långt en ekonomisk fråga, berättar Rehnström.

Bussar från väst tills metron kommer dit

Enligt HRT undersöks de olika linjerna hela tiden och man strävar efter att förbättra funktionaliteten.

Samkommunen vill ha feedback av resenärerna så att det så snabbt som möjligt ska gå att korrigera om något misstag har gjorts.

- De västra stadsdelarna, Sökö och Esboviken får ju tillbaka direkta linjer till Helsingfors. Men det är för att det tar så många år för metron att komma dem till godo. Sen när den kommer dit så sker säkert förändringar i bussarna därifrån också.

- Ladusved kommer inte att få en metrostation så jag kan nog inte lova att den stadsdelen får direkta busslinjer till huvudstaden, säger Kristian Rehnström.

Diskussion om artikeln