Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bönderna ersätts för katastrofsommar - regeringen avsätter drygt 80 miljoner euro för krispaket till lantbruket

Från 2018
Uppdaterad 29.08.2018 18:46.
En torr åker i Kristinestad.
Bildtext En torr åker i Kristinestad 24.08.2018.
Bild: Privat/Rickard Ingves

Regeringen hjälper lantbruket att klara följderna av sommarens extrema torka. Ett krispaket för detta år och följande år på sammanlagt 86,5 miljoner euro finns med i regeringens budgetförslag.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) säger att lantbrukets lönsamhet har varit pressad en längre tid.

- Bland annat påverkade det faktum att ryska marknaden stängde och att mjölkkvoterna slopades. Dessutom har fjolårets och årets svåra väderförhållanden lett till en ohållbar situation, säger Leppä.

- Avsikten är att hjälpa gårdar i akut likviditetskris.

Regeringen fortsätter också att trycka på EU för att få unionen att stöda bönderna efter sommarens svåra torka.

Stöd både i tilläggsbudget och i budgeten för år 2019

I årets andra tilläggsbudget reserveras pengar för litet olika stöd i södra och norra Finland.

I södra Finland verkställs det nationella krisstödet så snabbt som möjligt som ett nytt nationellt stödsystem.

I mellersta och norra Finland är avsikten att det nationella stödet betalas ut som en förhöjning av det nuvarande husdjursstödet.

Budgeten för 2019 innefattar också ett moment för att underlätta gårdarnas möjligheter till banklån.

SLC: Snabba lösningar behövs

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC säger att stödåtgärderna i krispaketet snabbt måste betalas ut till gårdarna.

– Vi har inte råd att förlora någon tid. Läget är mycket kärvt på många gårdar som drabbats av torkan, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Problemet är att krisen är akut och systemet för utbetalning långsamt.

Det baserar sig på lag och förordning och oberoende av hur snabbt lagstiftarna och andra jobbar räcker det länge innan pengarna är på jordbrukarnas konton.

- Sverige bestämde i ett tidigt skede om stödet till de svenska bönderna - men de har ännu inte sett till några pengar säger Nylund.

Mats Nylund.
Bildtext Mats Nylund
Bild: Yle/Carl-Magnus Långkvist.

"Lönsamhetsproblemet måste åtgärdas"

Nylund påminner också om att Naturresursinstitutet har räknat ut att inkomstbortfallet för bönderna till följd av skördeskador uppgår till 400 miljoner euro.

- 2018 är dessutom det tredje dåliga skördeåret i rad i Finland, säger Nylund.

SLC vill också att statsmakten tar tag i jordbrukets lönsamhetsproblem.

- Nu måste hela näringen och statsmakten fortsätta det långsiktiga arbetet för att få jordbrukets lönsamhet på fötterna, säger Nylund.

- Det är dags för bland annat handeln att komma odlarna till mötes.