Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu finns regler för när en person får behålla en bekant taxichaufför inom färdtjänsten i Raseborg

Från 2018
Taxi i Raseborg
Bildtext Klientens handikapp eller sjukdom kan göra det oskäligt svårt att byta chaufför.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Personer som har svårt att kommunicera eller som behöver ledarhund kan få rätt att anlita bekant taxi inom färdtjänsten. En ansökan ska riktas till staden.

Raseborgs stad konkurrensutsatte transporterna inom färdtjänsten tillsammans med Lojo och Hangö städer, samkommunen Karviainen samt Sjundeå kommun.

Orsaken till konkurrensutsättningen var en ändring inom handikappservice- och socialvårdslagen. Den trädde i kraft i juli.

Det är förmedlingscentralen Lähitaksi som sköter taxiförmedlingen och faktureringen. Staden har gjort avtal med de företag som godkändes vid upphandlingen.

Synskada och kommunikationssvårigheter är några kriterier

Nu har social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg också beslutat om vilka kriterier som ska gälla ifall en klient behöver anlita en bekant chaufför vid transporterna.

Det handlar om fall då klientens handikapp eller sjukdom gör det oskäligt svårt att byta chaufför.

Om en person med synskada inte själv kan söka upp taxibilen utan chauffören måste söka upp klienten godkänns bekant chaufför.

Om en person med synskada har en ledarhund, som kanske inte godkänns i alla taxibilar, är det också motiverat med bekant chaufför.

Övriga kriterier handlar om personer som av olika orsaker har svårt att kommunicera och har svårt att göra sig förstådda.

Det kan också handla om personer som av olika orsaker inte självständigt kan åka taxi eller behöver specifik hjälp vid färden. Då är det bättre med en bekant taxi.

Raseborg fattar beslut om undantag efter att en ansökan har lämnats in till staden. Det kan krävas speciella intyg för att bevisa behovet.

Diskussion om artikeln