Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

VR bland de sju bolag som tävlar om lokaltågstrafiken i huvudstadsregionen: "Mycket sannolikt med fler aktörer i framtiden"

Från 2018
Uppdaterad 30.08.2018 15:20.
HRT-tåg
Bildtext Arkivbild.
Bild: HRT

Det är antingen VR, den svenska motsvarigheten SJ eller en privat europeisk aktör som kör lokaltåg i huvudstadsregionen i framtiden. Helsingforsregionens trafik HRT har godkänt anbud av sju olika aktörer i konkurrensutsättningen av lokaltågen i huvudstadsregionen.

HRT fick in sammanlagt sju anbud av olika tågaktörer i Europa när den framtida lokaltågsverksamheten i huvudstadsregionen konkurrensutsattes. Alla anbud har godkänts.

Det är tågen som trafikerar ringbanan och tågen mellan Helsingfors och Sjundeå samt Helsingfors och Kervo som nu konkurrensutsätts.

- Vi är nöjda både med att det är så många bolag som lämnade in ett anbud och med kvaliteten på anbuden, säger Tero Anttila, som är avdelningsdirektör på HRT.

Två av de som är med och tävlar är statsägda järnvägsbolag - inhemska VR Group Oy och dess svenska motsvarighet SJ AB.

De övriga aktörerna - Arriva Sverige AB, MTR Nordic AB, Transdev Sverige AB, First Rail Holdings och The Go-Ahead Group plc - är stora bolag inom kollektivtrafikbranschen i Europa.

- Det finns två erfarna statsbolag inom lokaltrafiken och fem internationella jättar som är vana att leverera och konkurrera om kollektivtrafiken i Europa.

Utbyte av idéer

Enligt HRT uppfyller alla bolag de utsatta kriterierna. Anttila berättar att HRT redan under en lång tid har diskuterat med både VR och andra bolag och att man nu kan fortskrida i mera formella tecken.

Tanken är att valet av leverantör ska vara gjort i april 2020 och att aktören inleder sin verksamhet sommaren 2021.

I slutet av september inleds dialogskedet och då ska HRT sätta sig ner vid förhandlingsbordet tillsammans med alla bolag. Målet är att slipa på detaljer i offerterna.

- De får kommentera våra idèer och föra fram sina egna tankar om olika detaljer. Vi tittar närmare på deras avtalsvillkor, som vi sedan efter smärre justeringar kan skriva ner i de slutgiltiga upphandlingsdokumenten, säger Anttila.

Flera aktörer sannolikt i framtiden

Övriga lokaltåg tillhör trafik- och kommunikationsministeriet och upphandlingen av dem konkurrensutsätts i ett senare skede.

Det här kan leda till att det är flera aktörer som samsas om järnvägarna i huvudstadsregionen i framtiden.

Enligt Tero Anttila är det mycket sannolikt att så också kommer att ske - men han verkar inte särskilt orolig över att det ska bli för många kockar i samma soppa.

- Det är mycket sannolikt att någon annan än VR vinner antingen vår eller ministeriets upphandling. Det har länge varit klart att tågtrafikens ekosystem i södra Finland kommer att förändras.

Han berättar att diskussionen om hur det kommer att gå till inleddes redan för tre till fyra år sedan.

- Diskussionen om spelregler har förts med både VR och Trafikverket, som ansvarar för järnvägarna i Finland, samt med Trafiksäkerhetsverket, som har järnvägar på sitt område.

Anttila säger att ett gott samarbete med flera aktörer än så länge inte har varit ett renodlat krav för ett godkännande i upphandlingsprocessen.

- Alla de utländska aktörerna är vana vid att samarbeta, det är ingenting nytt för dem.

Diskussion om artikeln