Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Äldre i Raseborg vill bo hemma - inget behov av flera boenden just nu anser ansvarig nämnd

Från 2018
Uppdaterad 30.08.2018 21:34.
Två personer sitter i var sin fåtölj och samtalar. På bilden finns också en person i rullstol och en person som står vid ett fönster och vattnar en växt.
Bildtext Det finns olika syn på om det behövs mera boenden för äldre i Raseborg.
Bild: Mostphotos

I den nya detaljplanen för Karis centrum föreslås plats för mera serviceboenden medan Samlingspartiet i Raseborg i sin tur efterlyser flera äldreboendeplatser. Men det behövs inte, anser social- och hälsovårdsnämnden.

Arbetet med den nya detaljplanen för Karis centrum är i gång för fullt.

Enligt planförslaget är det möjligt att bygga nya boendeenheter för personer med servicebehov på det så kallade Saharaområdet.

Sahaplanen i Karis centrum.
Bildtext Det så kallade Saharaområdet i centrum av Karis nära omfartsvägen.
Bild: Yle/Minna Almark

Men det finns inget behov av ett resurserat äldreboende, anser social- och hälsovårdsnämnden i ett utlåtande.

Däremot borde där byggas ett hem för unga med funktionsvariationer.

Det skulle vara i linje med projektet "På hemvägen" som Raseborg är med i som pilotkommun.

Målet med projektet är skapa mångsidiga boende- och servicelösningar för unga med särskilda behov. Tanken är att hjälpa de unga att bo och leva självständigt.

Bland annat skapar man bostadsnätverk så att det stöd som den unga behöver finns i närheten och är kostnadseffektivt.

Gott om platser för äldre

I planerna för Karis centrum finns också en ändring som skulle göra det möjligt att bygga en tillbyggnad vid äldreboendet Villa Pentby.

Men också det är onödigt, tycker nämnden.

Villa Pentby har redan 60 platser och i närheten finns Villa Anemone med 68 platser.

Ett hus i Karis som är äldreserviceboendet Villa Anemone i Karis.
Bildtext Villa Anemone i Karis.
Bild: Marica Hildén / Yle

Båda enheterna erbjuder resurserat boende för äldre, påpekar nämnden i sitt utlåtande.

Samlingspartiet efterlyser flera platser

En kartläggning som staden redan har gjorts visar att det inte behövs flera platser för dygnet runt-boende för äldre inom Raseborgs stads gränser.

Staden har utrett frågan för att ge ett svar på en motion som Samlingspartiets stadsfullmäktigegrupp lämnade in i april.

Undertecknarna önskar att staden ökar antalet serviceboendeplatser för äldre eftersom åldringarna blir allt fler. Äldreboendeplatserna kunde öka i bland annat i Pojo, anser de.

Pojo centrum
Bildtext I Pojo skulle det särskilt finnas ett behov, anser Samlingspartiet i Raseborg.
Bild: Yle/ Helena Rosenblad

Men social- och hälsovårdsnämndens kartläggning visar att det nuvarande platsantalet är tillräckligt och snarare borde minska.

Det finns runt 280 platser för dygnet runt-boende i Raseborg.

Att skapa ytterligare platser i serviceboendet Lyckebo i Pojo är inte ett alternativ eftersom lokalerna inte passar för det ändamålet, anser nämnden.

Äldre vill bo hemma

I stadens kartläggning sägs också att det har gjorts otaliga förfrågningar om hur äldre vill bo. Där har det kommit fram att väldigt få människor önskar flytta till ett dygnet runt-boende.

Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna bo hemma med relevant service som motsvarar klienternas behov.

En äldre kvinna sitter och läser en bok framför en öppen spis.
Bildtext De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt, visar flera utredningar.
Bild: Mostphotos

Utredningen visar också att hemvården har tillräckligt med resurser.

Där nämns också stadens satsning på hemförlovningsteam, som ska stöda äldre som kommer hem efter en sjukhusvistelse.

Kartläggningen skickas nu till stadsstyrelsen.

Det finns ändå en del saker som behöver ses över, säger social- och hälsovårdsnämnden.

Det behövs en grundlig plan över vården som helhet. På så sätt kan man kartlägga behovet av olika vårdformer.